Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/30-9-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/30-9-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:     Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης  1. Προ Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 202/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενης Συνεδρίασης   2. Προ Ημερήσιας Διάταξης Αποδοχή Παραίτησης Μελών Οικονομικής Επιτροπής 203/15 Το Π.Σ. αποδέχτηκε […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/26-8-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/26-8-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:     Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης Ημερήσιας Διάταξης 10η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)      183/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 10η τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ.(2015)  Ημερήσιας Διάταξης 11η […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/12-8-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/12-8-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας: Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «Καθαρισμός του υδατορέματος «Αικατερίνης Λάκκος» του Τ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Προϋπολογισμού 54.599,82 € […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/15-7-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/15-7-2015  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας: Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης Προ Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων   161/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων  Προ Ημερήσιας Διάταξης Αλλαγή έδρας Συνεδριάσεων Π.Σ. Δυτ. Μακεδονίας […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/29-6-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/29-6-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:     Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης Προ Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων   146/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων  Προ Ημερήσιας Διάταξης «Ψήφισμα του ΠΣ για […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/24-6-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/24-6-2015  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης Προ Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων   140/15   Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων  Ημερήσιας Διάταξης Υπογραφή Σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ μεταξύ της Ανώνυμης […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/9-6-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/9-6-2015  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:       Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης Προ Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων   121/15   Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων  Ημερήσιας Διάταξης Παρουσίαση του Εγκεκριμένου Επιχειρησιακού […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/11-5-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/11-5-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:     Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης Προ Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 98/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων Ημερήσιας Διάταξης Ματαίωση Διαγωνιστικών Διαδικασιών, για Έργα Προστασίας της […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/29-4-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/29-4-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:     Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης Προ Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 72/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων Προ Ημερήσιας Διάταξης Μεταφορά χρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/3-4-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/3-4-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:   Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης Προ Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 57/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων Προ Ημερήσιας Διάταξης Κίνητρα για ιατρούς που θα στελεχώσουνε […]

Όλο το άρθρο