ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/24-6-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/24-6-2015  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:   

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

 

140/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

 Ημερήσιας Διάταξης

Υπογραφή Σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας» και τον Διακριτικό Τίτλο «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε» και της Αναδόχου Κοινοπραξίας «Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» με Αντικείμενο την Σύμπραξη για την Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

141/15

 

Tο Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση για την Υπογραφή «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους που Συμμετέχουν στην Σύμπραξη της Π.Ε. Γρεβενών με Επικεφαλής Εταίρο την Αντιπεριφέρεια Γρεβενών.

 

 

 

 

142/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Π.Ε.Γρεβενών

 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση για την Υπογραφή «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας» με τους Κοινωνικούς Εταίρους που Συμμετέχουν στην Σύμπραξη της Π.Ε. Καστοριάς με Επικεφαλής Εταίρο την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

143/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Π.Ε. Καστοριάς

Ημερήσιας Διάταξης Αίτημα

Έγκριση για την Υπογραφή «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους κοινωνικούς Εταίρους που Συμμετέχουν στην Σύμπραξη της Π.Ε. Κοζάνης με Επικεφαλής Εταίρο την Αντιπεριφέρεια Κοζάνης.

 

 

144/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία  την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Π.Ε. Κοζάνης

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση για την Υπογραφή «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους που Συμμετέχουν στην Σύμπραξη της Π.Ε. Φλώρινας με Επικεφαλής Εταίρο την Αντιπεριφέρεια Φλώρινας

 

145/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους της Π.Ε.Φλώρινας

Κοζάνη  25/6/2015

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος