Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/12-8-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/12-8-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «Καθαρισμός του υδατορέματος «Αικατερίνης Λάκκος» του Τ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Προϋπολογισμού 54.599,82 € (με Φ.Π.Α.).

 

 

180/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Τρόπο Εκτέλεσης του Έργου

 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του ¨Εργου «Καθαρισμός Ποταμού Πραμόριτσα στη Θέση Κλήμα της Περιοχής του Δήμου Βοΐου», Προϋπολογισμού : 38.419,05 € (με Φ.Π.Α.).

 

 

181/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Τρόπο Εκτέλεσης του Έργου

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «Καθαρισμός Ρέματος Θολόλακα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού», Προϋπολογισμού : 34.001,51 € (με Φ.Π.Α.).

182/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Τρόπο Εκτέλεσης του Έργου

Κοζάνη  13/8/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος