30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 18/08/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη      απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» κατά του      πρακτικού της δημοπρασίας του έργου «Επέκταση Ιρλανδικής διάβασης και      προστασία πρανών στον χείμαρρο Φαραγγιού» Π.Ε. Φλώρινας
 3. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας      «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» κατά του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου      «Καθαρισμός στοιχείων απορροής      υδάτων – αντιμετώπιση χειμαρρολάβας Π.Ε. Φλώρινας 2015»
 4. Έγκριση του      αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου      Γυμνασίου – Λυκείου Γρεβενών»
 5. Έγκριση      παράτασης προθεσμία της υπ’ αριθμ. 74052/3809/19-06-2015 σύμβασης      προμήθειας υλικών διαγράμμισης των οδών Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση της      από 6-8-2015 απορριπτικής γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων      και προσφύγων Π.Ε. Φλώρινας ως προς την με αριθμ. πρωτ.      93235/3044/3-8-2015 ένσταση – ενδικοφανή προσφυγή των ΚΤΕΛ Φλώρινας
 7. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής ποσού       2.872,96 € ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς      τα μέλη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών εξέτασης      των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετιστών κατά το έτος 2015
 8. Έγκριση      αποδοχής ποσού 5.939,00 € ως δαπάνη για την απόσπαση του υπαλλήλου Βαμβακά      Γεώργιου στην Π.Δ.Μ.
 9. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής ποσού 30.496,00 € ως συμπληρωματική επιχορήγηση για      την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής      Μακεδονίας, οι οποίοι εργάσθηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά την      προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου      2015
 10. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για      αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Καλλινίκης έως Τ.Κ. Παπαγιάννης»
 11. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για      αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Σιταριάς έως Τ.Κ. Παλαίστρας»
 12. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για      αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Τροποιούχου έως Τ.Κ. Μεσονησίου»
 13. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός του ρέματος ΄΄ Σουλού ΄΄ (Νότια      περιφ. Ταφρος)»
 14. Έγκριση διάθεσης      πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γεροποτάμου για      αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Αχλάδας έως Τ.Κ. Τριποτάμου»
 15. Έγκριση      έκδοσης ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας      των αυτοκινήτων της Π.Ε. Γρεβενών
 16. Έγκριση      δαπάνης για την αγορά υλικών για τη συντήρηση γεφυρών ΜΠΕΛΕΥ αρμοδιότητας      Π.Ε. Κοζάνης (Πλατάνια)
 17. Έγκριση      δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης –      θεσμού «5η Γιορτή πατάτας» που διοργανώνει ο Πολιτιστικός      Σύλλογος Καπνοχωρίου «Ο Άγιος Γεώργιος»
 18. Έγκριση      δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των      πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιώνεια 2015» που διοργανώνει ο Σύλλογος      Μικρασιατών Πτολεμαΐδας
 19. Έγκριση      δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση      δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση      πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση      πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 24. Έγκριση      πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 25. Αποπληρωμή      δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.