ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/30-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/30-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:   Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Ένταξης και Τροποποίησης Έργων 3ου και 4ου Ε.Α.Π. μετά τα Πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) του ΕΑΠ Περιφέρειας […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/23-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/23-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:   Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης Προ Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 43/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων Ημερήσιας Διάταξης Ορισμός Προέδρου και Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/2-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/2-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:     Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης Προ Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 22/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων Προ Ημερήσιας Διάταξης Αντικατάσταση μελών Προέδρου και Αντιπροέδρου […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/11-2-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/11-2-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:     Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης Προ Ημερήσιας Διάταξης Ενίσχυση Aποκριάτικων Eκδηλώσεων και Δρωμένων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης   4/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ενίσχυση των Αποκριάτικων εκδηλώσεων. […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/16-1-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/16-1-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:     Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης   Ημερήσιας Διάταξης 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2015 1/15 To Π.Σ. Εγκρίνει κατά Πλειοψηφία την Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Κοζάνη 16/1/2015   O […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/27-1-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/27-1-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:     Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης   Ημερήσιας Διάταξης Σύναψη σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για ΜΥΗΣ ισχύος 1,035 MW στη θέση του φράγματος «Πραμόριτσα» της πρώην ΝΑ Κοζάνης»   […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/17-12-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/17-12-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:     Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης   Προ Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδρίασεων   299/14 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων   Προ Ημερήσιας Διάταξης Τροποποίηση Πίνακα […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/29-12-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/29-12-2014  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:     Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης   Προ Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Ποσού 18.592,50€ στα Πλαίσια του Έργου με Τίτλο « Εκτέλεση Χημικών Αναλύσεων Στερεών […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/31-12-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/31-12-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:     Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης    Ημερήσιας Διάταξης Τροποποίηση απόφασης ορισμού εκπροσώπου για τη συγκρότηση της Ε.Π. του Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας 335/14 Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της απόφασης. […]

Όλο το άρθρο

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/14-11-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/14-11-2014  ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:     Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης   Ημερήσιας Διάταξης Αναμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού 2015 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας     275/14 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το σχέδιο του Προϋπολογισμού Κοζάνη  20/11/2014 […]

Όλο το άρθρο