ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/30-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/30-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης και Τροποποίησης Έργων 3ου και 4ου Ε.Α.Π. μετά τα Πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

 

56/15

 

ToΠ.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ένταξη και τροποποίηση έργων 3ου και 4ου Ε.Α.Π.

 

 

Κοζάνη 31/3/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος