ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/17-12-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/17-12-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδρίασεων

 

299/14

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

300/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Πίνακα έργων ΚΑΠ

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και της ΔΕΥΑ Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση ωθητικού αγωγού υδρογεώτρησης Νέας Λεύκης»

301/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

21η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014

302/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης Έργου ΣΑΕΠ 041 ̋ Κατεδάφιση Γεφυρών ΟΣΕ στις Διασταυρώσεις με τις Εθνικές Οδούς Κοζάνη – Λάρισα και Κοζάνη – Θεσσαλονίκη̋, Προϋπολογισμού Μελέτης 80.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

303/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης δημοπράτησης του έργου

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Κατασκευή Γεωφράγματος και Αρδευτικού Έργου Κνίδης Π.Ε. Γρεβενών.

304/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου από το ΥΠΕΚΑ

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς, με Αντικείμενο τη Συνεργασία των δύο Φορέων για την Πραγματοποίηση των Καστοριανών  Ραγκουτσαρίων 2015

305/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.)

306/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ανανέωση και Χορήγηση Αδειών Σκαφών για Τουριστικούς Πλόες στη Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα

307/14

Εγκρίνεται ομόφωνα Η ανανέωση και χορήγηση αδειών σκαφών

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2014)

308/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2014)

309/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2014)

310/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του   Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη”  Περιόδου 2014-2020

311/14 Γνωμοδοτεί θετικά κατά πλειοψηφία την ΣΜΠΕ του προγράμματος
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιόδου 2014-2020

312/14 Γνωμοδοτεί θετικά κατά πλειοψηφία την ΣΜΠΕ του προγράμματος
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Γνωμοδότηση επί της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  “Εγκατάσταση Ελεγχόμενης Κυνηγητικής Περιοχής στο Ανατολικό Τμήμα του Δάσους Ξηρού στην περιοχή Άνοιξης του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών”

313/14 Γνωμοδοτεί θετικά κατά πλειοψηφία την ΣΜΠΕ του προγράμματος
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ” και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

314/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης και ο τρόπος εκτέλεσης έργου

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή σε Προγραμματική Σύμβαση “Επιστημονική και οργανωτική Υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”

315/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απόσυρσης Υπηρεσιακών Οχημάτων της Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ.

316/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η απόσυρση των οχημάτων

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου “Ολοκλήρωση Ασφαλτοστρώσεων στο Έργο: Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου”

317/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

 ο τρόπος εκτέλεσης έργου

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή σε Προγραμματική Σύμβαση “Τεχνική Υποστήριξη Σχετικά με την Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας”

318/14 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία συμμετοχή στην προγραμματική σύμβαση
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης Έργων:

1.  Συντήρηση – Βελτίωση Ασφαλτοτάπητα στο  Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης Αρμοδιότητας Συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.

2.  Συντήρηση – Βελτίωση Ασφαλτοτάπητα στο  Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας Αρμοδιότητας Συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.

3.  Συντήρηση – Βελτίωση Ασφαλτοτάπητα στο  Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς Αρμοδιότητας Συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.

4.  Συντήρηση – Βελτίωση Ασφαλτοτάπητα στο  Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών Αρμοδιότητας Συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.

                5. Κοπή – Καθαρισμός Βλάστησης Ερεισμάτων και Νησίδων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Συντήρησης της  Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ

319/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης έργων

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το Έτος 2015. 

320/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

το πρόγραμμα 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Παράτασης Διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει Συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) – Δήμου Κοζάνης – Δήμου Εορδαίας – ΚΕΚΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης, με θέμα “Υλοποίηση Δράσεων Κοινωνικού Χαρακτήρα, Κοινωνικής Πρόνοιας και Στήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων – Ατόμων με Αναπηρία στην Π.Ε. Κοζάνης” 

321/14 Εγκρίνεται ομόφωνα η παράταση διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης.
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπου με το Νόμιμο Αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του “Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών”. 

322/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της 4ης Τροποποίησης του Αναλυτικού Πίνακα Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Εγκεκριμένων από το Πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.)  2012 – 2014, που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041). 

323/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η τροποποίηση του Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από ο ΠΔΕ

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Tροποποίηση 2 Προγράμματoς “Αντιπλημμυρικά έργα Ν.Φλώρινας” 

324/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η τροποποίηση του προγράμματος

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 3 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2014) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

325/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η τροποποίηση του προγράμματος των ΚΑΠ

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015 

326/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το σχέδιο Τουριστικής Προβολής

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Αποζημίωση της κ. Βαλενδίνας Ζαχαρία, λόγω Διέλευσης Επαρχιακής Οδού Νεάπολης προς Βελανιδιά 

327/14 Αναβάλλεται για επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης «Μελέτες Διαχείρισης Λυμάτων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας». 

328/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου Eπείγουσες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού̋̋ 

329/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του  έργου

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή Μελών Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

330/14 Έγινε εκλογή μελών της Επιτροπής

Κοζάνη  30/12/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος