Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας προβαίνει στην διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου – εργολάβου καθαριότητας για τους χώρους του Διοικητηρίου

Αρχείο Διακηρύξεων - Διαγωνισμών Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης