1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

H Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας   Δυτικής   Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 229/14  απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

 1. Κούσκουρα  Αμαλία
 2. Καρυπίδου Μαρία
 3. Γιαννόπουλο Γρηγόριο
 4. Χριστοφορίδη Γεώργιο
 5. Ζήδρου –Γρηγοριάδου Αλίκη
 6. Κάτανα Χαρίσιο
 7. Βόσδου Σωτήριο
 8. Ζεμπιλιάδου Γεωργία

σε συνεδρίαση την  Τρίτη  13/1/2015 και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ, με θέματα:

 1. ΜΠΕ του έργου : «Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.», στο Δήμο Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (από αναβολή).
 2. ΜΠΕ του έργου : «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων αρδευτικών υδροληψιών συνολικού ετήσιου απολήψιμου όγκου νερού 332.626 κ.μ. και υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου συνολικού μήκους 3.700 μ.» στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Καλαμιάς, της Δ.Ε. Κοζάνης, του ομώνυμου Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (από αναβολή).
 3. ΜΠΕ του έργου : «Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υδροληψιών και του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Ξηρολίμνης, του Δήμου Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης» (από αναβολή).
 4. ΜΠΕ του έργου: «Φράγμα Μεσόβουνου και αγωγός διασύνδεσης φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο συνολικού μήκους 5,5 χλμ.» στην Τ.Κ. Μεσόβουνου της Δ.Ε. Βερμίου του Δήμου Εορδαίας (από αναβολή).
 5. ΣΜΠΕ του έργου:  Αναθεώρηση-επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εισηγητής : κ.Νικόλαος Τζιούτζιος, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας – κ.Αντώνης Γρηγορόπουλος, υπάλληλος της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
 6. ΣΜΠΕ του έργου :  Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020. Εισηγήτρια: κ.Καλλιόπη Αδαμίδου, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 7. ΜΠΕ του έργου : Ίδρυση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής επεξεργασίας υπολειμματικής βιομάζας, ισχύος 0,2 MW που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο 526, περιοχή Βαμβακιές με μισθωτήριο συμβόλαιο της εταιρίας «ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ.-ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑΣ Μ. Ο.Ε» στο Δήμο Σερβίων- Βελβεντού. Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αλβανός, Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.
 8. ΜΠΕ του έργου : Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υδροληψιών και του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Ρυακίου του Δήμου Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης. Εισηγητής: κ.Κων/νος Μπακούσης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.
 9. ΜΠΕ του έργου:  Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υδροληψιών και του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης. Εισηγητής : κ.Κων/νος Μπακούσης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.
 10. ΜΠΕ του έργου:  Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, δυναμικότητας 130 tn/h, της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» στο αρίθμ. 256 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης. Εισηγητής : κ.Ανδρέας Καραλιώτης, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης.
 11. ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 1,3 MW» στο Ν.Φλώρινας, στα αγροτεμάχια 1176, 1177 και τμήμα του 588 της Τ.Κ. Ν.Καυκάσου, του Δήμου Φλώρινας, της εταιρείας «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ 5 Ε.Ε.».
 12. ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 9,9 ΜWe, της εταιρίας «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΤΟΞΟ 5 Ε.Ε.» στα αγροτεμάχια 97-100, 1037-1042, 102, 104 και 133» του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου της Δ.Ε. Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 13. ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 MW» στα αγροτεμάχια 674, 675, 676 και 677,  του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου  του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε Φλώρινας, από την εταιρεία «ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 1 Ε.Ε.».
 14. ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 5,2 ΜWe, της εταιρείας «ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 5 Ε.Ε.» στα αγροτεμάχια 317 Α, 317 Β, 318, 319, 320, 322, 327 Α, 327 Β, 328, 329 και 330»  του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής της Δ.Ε. Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 15. ΜΠΕ του έργου : «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 ΜW, στα αγροτεμάχια 590, 591, 592» του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας».
 16. ΜΠΕ του έργου : «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 ΜW, στα αγροτεμάχια 588, 589, 590 του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΤΟΞΟ 5 Ε.Ε.». Εισηγητής των θεμάτων 11 έως 16 : κ.Χρήστος Ιωάννου, υπάλληλος της ΠΕ Φλώρινας.

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν  εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος  συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193 – 2461350110

Η  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

 

Παναγιωτίδου Ελισάβετ