1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/01/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Σιάτιστας» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Εκσυγχρονισμός δαπέδων, ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης διοικητηρίου Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 5. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά αλατιού για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών
 6. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.719.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 541 μηνός Δεκεμβρίου 2014
 7. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 300.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ – 041 για την πληρωμή του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Νομού Γρεβενών»
 8. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 105.602,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 440, για την πληρωμή του έργου «Επισκευή βελτίωση χώρων Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Βυθού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
 9. Έγκριση δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων των Διευθύνσεων της  Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Έδρας Π.Δ.Μ.
 13.  Έγκριση δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων των Διευθύνσεων της Έδρας Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια απαραίτητων ειδών και γραφικής ύλης που απαιτείται για την προετοιμασία και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
 15. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 17. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 18. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. περί προμήθειας γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2015
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.