ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/15-7-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/15-7-2015  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

 

161/15

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

 Προ Ημερήσιας Διάταξης

Αλλαγή έδρας Συνεδριάσεων Π.Σ. Δυτ. Μακεδονίας

 

 

 

162/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αλλαγή της έδρας

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS³) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Περίοδο (2014-2020)

163/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψήφια

την Στρατηγική έξυπνης εξιδείκευσης (RIS³) για την Περίοδο (2014-2020)

 Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση Εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ΑΝΚΟ

 

164/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

oμόφωνα την αντικατάσταση εκπροσώπου της Π.Δ.Μ. στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER της ΑΝΚΟ

Ημερήσιας Διάταξης

9η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

 

165/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

Ομόφωνα την 9η τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ανοίγματος ενός (1) Τραπεζικού Λογαριασμού

 

 

166/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

Ομόφωνα το άνοιγμα του Τραπεζικού Λογαριασμού

 

Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για την Εκτέλεση των Έργων, στο  Οδικό Δίκτυο της  Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας που αφορούν το Έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)»

 

167/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

oμόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας

 

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων της Π.Ε. Κοζάνης-ΠΔΜ στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Εκτέλεσης του Έργου «Αποκατάσταση διατηρητέων Κτιρίων Δημοτικών Σχολείων οικισμών Παλαιογρατσάνου και Καταφυγίου Δήμου Βελβεντού» από το Ε.Α.Π. 2007-2011.

168/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

oμόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων στην Κ.Ε.Π.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 9+1000 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+400» Προϋπολογισμού : 24.598,95 € (με Φ.Π.Α.).

 

169/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

ομόφωνα τον τρόπο Δημοπράτησης

Ημερήσιας Διάταξης

Αποζημίωση της κ. Βαλενδίνας Ζαχαρία, λόγω Διέλευσης Επαρχιακής οδού Νεάπολης προς Βελανιδιά

 

170/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη.

 

Ημερήσιας Διάταξης

2η Τροποποίηση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων που θα Χρησιμοποιηθούν από το Έργο «Στοιχειώδη Συντήρηση  και Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ο.Κ.Ω. (π.κ.2008ΕΠ04100000)» της ΣΑΕΠ 541 (κωδ.έργ.2014ΕΠ54100002).

171/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 2η Τροποποίηση του Αναλυτικού πίνακα έργων

Ημερήσιας Διάταξης

Ένταξη Έργων της Π.Ε.Κοζάνης στον Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

 

172/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ένταξη έργων της Π.Ε.Κοζάνης στον Ε.Α.Π 2012-2016.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την «Υποστήριξη Υλοποίησης του Έργου “RECALL”: Resilient European Communities Against Local Landslides»

 

173/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Προγραμματική Σύμβαση

Ημερήσιας Διάταξης

3η Έγκριση Εισήγησης έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-16.

174/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 3η εισήγηση έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του Ε.Α.Π.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας), Απ. Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας και του Δήμου Πρεσπών για την εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων για την ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο Σφήκα»

175/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού  Έργου  «Κατασκευή Στεγάστρου και Ρολών Ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση», Προϋπολογισμού  23.400,00€,

176/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Δημοσίου/ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας για τους Αναδασμούς στην ΠΕ Γρεβενών

177/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

Παραχώρηση για Χρήση του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 3135 ΚΥ Μηχανήματος Έργων (διαγραμμιστικό) στο Δήμο Γρεβενών.

178/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παραχώρηση του μηχανήματος

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 2 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2015) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

179/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 2 του προγράμματος ΚΑΠ2015 της Π.Ε.Φλώρινας

 

Κοζάνη  16/7/2015

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος