28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 20/07/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού      προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση      ανάθεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και ζαρζανετιών για την αποκατάσταση ζημιών από      πλημμύρες στην Ε.Ο. μετά την διασταύρωση Κυψέλης» Π.Ε. Καστοριάς
 3. Έγκριση      πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις      εκδηλώσεις του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μεσοχωρίου «ΑΚΡΙΤΑΣ» στις 15      Αυγούστου 2015
 4. Έγκριση      δαπανών για την μεταφορά μαθητών      Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση      ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Προστασία πρανών      –Συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» προϋπολογισμού      135.000,00 €
 6. Έγκριση      ανάκλησης δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 7. Έγκριση      επισκευής ασθενοφόρου Κέντρου Υγείας Δεσκάτης Γρεβενών
 8. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση      πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή      της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις      του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Λόφων «ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ» στις 7,8 και 9      Αυγούστου 2015
 11. Έγκριση      πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή      της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις      του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού & Αθλητικού Συλλόγου Αγίου Γερμανού      «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ» στις 2 Αυγούστου 2015
 12. Έγκριση      πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή      της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις      του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (Σχολή Καλών Τεχνών) από 2 έως 10      Αυγούστου 2015
 13. Έγκριση      όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Π.Ε. Φλώρινας στην Σκοπευτική Αθλητική Λέσχη Φλώρινας
 14. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 157.952,00 € του      προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή στους μεταμοσχευμένους      νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδίας, ήπατος, πνευμόνων και μυελού      των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς για τον μήνα      Ιούνιο 2015
 15. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπερειφεριάρχη      Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής
 16. Έγκριση      δαπάνης για την για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης      με τον Αθλητικό Σύλλογο Άδρασσας      «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
 17. Έγκριση      δαπάνης για την κάλυψη κόστους μεταφοράς και διαμονής κεντρικού ομιλητή      της ημερίδας με θέμα «Ευκαιρίες και διαδικασίες βιομηχανικής-παραγωγικής      ανασυγκρότησης» και Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου      Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
 18. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 25.200,00 € ως επιχορήγηση για την      καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων τους οι οποίοι θα εργαστούν στα ειδικά      εκλογικά συνεργεία κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος      της 5ΗΣ Ιουλίου 2015
 19. Έγκριση      μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Ηλεκτρονικού      Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών,      χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος      2015-2016,συνολικού προϋπολογισμού 1.221.553,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων      προαίρεσης
 20. Έγκριση      μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Ηλεκτρονικού      Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο για την      επιλογή αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για      την προμήθεια πολυμηχανήματος για την διαχείριση των οικοτόπων υπερδατικής      βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00      € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 21. Έγκριση      μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Ανοικτού      πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο      κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 7.500 κιλών λευκού      ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 6.000 κιλών      κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης , 4.500 κιλών      γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης και 350 λίτρων      διαλυτικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς, ποσού 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 22. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 23. Γνωμοδότηση      δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 24. Γνωμοδότηση      δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 25. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο
       «Καθαρισμός ποταμού Πραμόριτσα στη θέση Κλήμα της περιοχής του Δήμου      Βοΐου»
 26. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο      «Κατασκευή φραγματίου για συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα Πραμόριτσα»
 27. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο      «Καθαρισμός ρέματος Θολόλακα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»
 28. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο      «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Δ. Καισαρειάς Δήμου Κοζάνης»
 29. Έγκριση      διάθεσης πίστωσης για το έργο      «Καθαρισμός του υδατορέματος ΄΄Αικατερίνης Λάκκος΄΄ του Τ.Δ. Τριγωνιμού      Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

      – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.