4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

            H Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας   Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 229/14  απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.      

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

            καλεί

            τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

 1. κ. Κούσκουρα  Αμαλία
 2. κ. Καρυπίδου Μαρία
 3. κ. Γιαννόπουλο Γρηγόριο
 4. κ. Χριστοφορίδη Γεώργιο
 5. κ. Ζήδρου –Γρηγοριάδου Αλίκη
 6. κ. Κάτανα Ηλία
 7. κ. Βόσδου Σωτήριο
 8. κ. Ζεμπιλιάδου Γεωργία

σε συνεδρίαση την Τρίτη  21/7/2015 και ώρα 14:00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ, με θέματα:

             

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. ΜΠΕ του έργου : «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε. στην κτηματική περιοχή Μηλίτσα του Δήμου Άργους Ορεστικού της ΠΕ Καστοριάς».
 3. ΜΠΕ του έργου : Συγκρότημα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της εταιρείας ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ στη θέση «Μαλαπέστα» στην κτηματική περιοχή Μαυροχωρίου του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς. Εισηγήτρια: των θεμάτων 2 και 3  η  κ. Κατσαβέλη Κατερίνα, υπάλληλος του τμήματος Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  Π.Ε Καστοριάς. 
 4. ΜΠΕ του έργου : Τροποποίηση-βελτίωση-εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου Κορεστίων (Άνω Μελάς, Μελάς, Μακροχώρι, Χαλάρας, Άγιος Αντώνιος, Μαυρόκαμπος, Κρανιώνας, Άνω Κρανιώνας), μήκους 43 Km και απολήψιμου όγκου 520Χ103 m3/έτος», του Δήμου Καστοριάς. 
 5. ΜΠΕ του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 10 MW» της εταιρείας «΅WAS HELLAS 2 E.E.» στη θέση «Κορησός 1» των Δήμων Καστοριάς & Ορεστίδας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας.
 6. ΜΠΕ του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 33,00 MW» της εταιρείας «΅WAS HELLAS 3 E.E.» στη θέση «Κορησός 1» των Δήμων Καστοριάς & Ορεστίδας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας. 
 7. ΜΠΕ του έργου: «Αμμοληψία στην κτηματική περιοχή Κάτω Πτεριάς του Δ. Καστοριάς της Π.Ε Καστοριάς» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την ΜΠΙΖΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΒΕΕ. Εισηγήτρια : Των Θεμάτων 4 έως  και 7 η κ. Αμπαρτζάκη Ευγενία , προϊσταμένη στο τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Καστοριάς. 
 8. ΜΠΕ του έργου : Υπόγεια εκμετάλλευση κοιτάσματος χρωμίτη εντός εκμετάλλευση κοιτάσματος χρωμίτη εντός των Ο.Π. 18 & 19 στο Νότιο Βούρινο θέση «Αετοράχη» περιοχή Ποντίνης Δ.Γρεβενών από την «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ» Εισηγητής:  O  κ. Θωμαϊδης Γεώργιος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε  Γρεβενών.

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν  εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος  συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193 – 2461350110

Η  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

 

 

Ελισάβετ Παναγιωτίδου