Μέτρηση αυξημένων τιμών αιωρούμενων σωματιδίων

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Από την ΠΕ Κοζάνης ανακοινώνεται ότι λόγω της μέτρησης αυξημένων τιμών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία οφείλονται στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και την δραστηριότητα των ορυχείων, υπήρξε συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα του ΛΚΔΜ για την λήψη έκτακτων μέτρων και τον περιορισμό της ρύπανσης.

Αναλυτικά τα προβλεπόμενα μέτρα για αύριο 15/07/2015, τα οποία θα ληφθούν από τη Δ/νση Εκμετάλλευσης του ΛΚΔΜ σε συνεννόηση με την ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ κατά τις πρωινές ώρες, έχουν ως ακολούθως:

  • Όλοι οι εργολάβοι θα ξεκινήσουν εργασία αυστηρά στις 8:30 π.μ. με αντίστοιχη επιμήκυνση του ωραρίου το απόγευμα.
  • Μέχρι τις 8:30 π.μ. όλα τα βυτία διαβροχής (ιδιόκτητα, μισθωμένα, εργολαβικά κτλ) θα πρέπει να έχουν διαβρέξει όλους τους δρόμους.
  • Αυστηρή επίβλεψη ώστε κανείς να μην ξεκινήσει αν δεν υπάρχει πλήρης διαβροχή των δρόμων ευθύνης.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας πραγματοποιούν καθημερινούς ελέγχους στα ορυχεία προκειμένου να διαπιστώσουν, τυχόν μη τήρηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών  όρων και την επιβολή κυρώσεων.