ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/29-6-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/29-6-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

 

146/15

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

 Προ Ημερήσιας Διάταξης

«Ψήφισμα του ΠΣ για την διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος την Κυριακή 05/07/2015 με ερώτημα: Ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει με την ψήφο του εάν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25/06/2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους.

Τοπρώτοέγγραφοαποκαλείται Reforms for the completion of the Current Program and beyond καιτοδεύτερο Preliminary Debt Sustainability Analysis. Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:

Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ.

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:

Εγκρίνεται/ΝΑΙ.»

 

147/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS³) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Περίοδο 2014-2020)

148/15

 

Αναβάλλεται

 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για Οριζόντια Στήριξη της Επιχειρηματικότητας και Προβολή Επενδυτικών Ευκαιριών στην Περιοχή Εφαρμογής του Προγράμματος με Τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας» 

 

149/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την  Υποβολή Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για οριζόντια Στήριξη της Επιχειρηματικότητας στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 της Μελέτης για την Ορθολογική Διαχείριση και Αξιοποίηση Μαρμαροφόρου Περιοχής Τρανοβάλτου .

 

150/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την Υποβολή Πρότασης στο ΕΑΠ της Μελέτης

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της πρόσληψης μαθητών ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας για πρακτική άσκηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

 

151/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα την πρόσληψη μαθητών ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ για πρακτική άσκηση στην Π.Ε.Κοζάνης

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

 

152/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΥΛΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ

 

153/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της υπ’αριθμ 040/2015  απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ για την έκδοση εγγυητικής επιστολής.

 

154/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση εγγυητικής επιστολής

Ημερήσιας Διάταξης

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) για πρόγραμμα ProLife

 

155/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

 

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιμετώπιση Κατολισθήσεων στο Επ. Δίκτυο Φλώρινας – Καστοριάς  μέσω Βιτσίου»

156/15

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

 

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Eκπροσώπου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της ΑΝΦΛΩ

 

157/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ορισμό Εκπροσώπου Π.Δ.Μ στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της ΑΝΦΛΩ

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού

 

158/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού

Ημερήσιας Διάταξης

8η  Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

 

159/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ.(2015)

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικού Έτους 2014

 

160/15

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Απολογισμό της Π.Δ.Μ. Οικονομικού Έτους 2014

 

Κοζάνη  1/7/2015

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος