ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/3-4-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/3-4-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

57/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Κίνητρα για ιατρούς που θα στελεχώσουνε Νοσοκομειακές Μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

58/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση θέσπισης κινήτρων για το προσωπικό που θα στελεχώσει τις Νοσοκομειακές Μονάδες της Π.Δ.Μ.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση των Mελών στη Kοινή Eπιτροπή Παρακολούθησης, και Παράταση Ισχύος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας «Συντήρηση Οδικού Δικτύου στα Όρια του Δήμου Πρεσπών» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Δήμου Πρεσπών.

59/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση των μελών στην επιτροπή παρακολούθησης

 

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ

60/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

 

Ημερήσιας Διάταξης Διαχείριση νερών Λίμνης Βεγορίτιδας 61/15 Έγινε ενημέρωση της έκτακτης κατάστασης λόγω ανόδου της στάθμης της λίμνης στο ανώτατο επιτρεπτό όριο

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης που αφορά την Μελέτη «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ : ΜΗΛΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ποσού 35.791,02 με ΦΠΑ.

62/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πίνακα Έργων ΚΑΠ που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

63/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Πίνακα τον έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση Τμήματος Στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Βράχου»

64/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής σύμβασης

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Πίνακα έργων που θα Xρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000

65/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Πίνακα τον έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ (ΠΕ Καστοριάς)

Ημερήσιας Διάταξης

5η Tροποποίηση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Eγκεκριμένων από το Πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012-2015, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041)

66/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Πίνακα τον έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ (ΠΕ Κοζάνης)

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων 2015 Χρηματοδοτούμενων από το Ταμειακό Υπόλοιπο Παρελθόντων Ετών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

67/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Πίνακα τον έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το υπόλοιπο Παρελθόντων ετών. (ΠΕ Κοζάνης)

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟΤ-Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας-Δήμου Κοζάνης-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.

68/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης των Έργων:

  1. Συντήρηση Ασφαλτικού Οδοστρώματος της Π.Ε. Γρεβενών 2015
  2. Συντήρηση Τεχνικών Έργων 2015
  3. Σήμανση Οδικού Δικτύου 2015
  4. Βελτίωση Οδού από Διασταύρωση Εθνικής Οδού Γρεβενών Καλαμπάκας προς Δεσπότη
  5. Επισκευή – Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών Β’ φάση
69/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης των έργων.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) / Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων

70/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών για την Υλοποίηση του Έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», και Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Έργου.

71/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

 

Κοζάνη 6/4/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος