Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2015

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

07-04-2015

– ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

– ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2015 - 1

Η 7ηΑπριλίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και αφιερώνεται κάθε χρόνο σε κάποιο θέμα σχετικό με την υγεία.

Για το έτος 2015, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θέτει ως θέμα για τηνΠαγκόσμια Ημέρα Υγείας, την “Ασφάλεια Τροφίμων” (foodsafety).

Το εν λόγω θέμα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, για όλους τους ανθρώπους σεπαγκόσμιο επίπεδο και πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένωνδημόσιων φορέων, αλλά και παραγωγών, παρασκευαστών, διακινητών τροφίμων καιπαρόχων υπηρεσιών παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών και μαζικήςεστίασης, στο πλαίσιο προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Η Ασφάλεια των Τροφίμων αφορά στην προστασία των καταναλωτών από τονκίνδυνο τροφικών δηλητηριάσεων και τροφιμογενών λοιμώξεων οξέων ή χρόνιων, οιοποίες προκαλούνται από βακτήρια, ιούς, παράσιτα ή χημικές ουσίες (που εκ φύσεωςπεριέχονται ή τεχνητά προστίθενται σε τροφές), οι οποίες εισέρχονται στονανθρώπινο οργανισμό μέσω μολυσμένου φαγητού ή νερού. Η διατροφή επίσηςαποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες εμφάνισης πολλών χρόνιωννοσημάτων, όπως καρδιαγγειακών νοσημάτων, Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ,ορισμένων μορφών καρκίνου, παχυσαρκίας, κ.λ.π.

Παραθέτουμε ενημερωτικό κείμενο του ΠΟΥ και επισυνάπτουμε αντίστοιχο ενημερωτικό έγγραφο:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ)
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(FOODSAFETY)

«Βελτίωσε την ασφάλεια των τροφίμων από το αγρόκτημα έως το πιάτο».

Α. Η Ασφάλεια των Τροφίμων, αφορά στην προστασία των καταναλωτών από τονκίνδυνο τροφικών δηλητηριάσεων και τροφιμογενών λοιμώξεων οξέων ή χρόνιων, οιοποίες προκαλούνται από βακτήρια, ιούς, παράσιτα ή χημικές ουσίες (που εκ φύσεωςπεριέχονται ή τεχνητά προστίθενται σε τροφές), οι οποίες εισέρχονται στονανθρώπινο οργανισμό μέσω μολυσμένου φαγητού ή νερού. Η διατροφή επίσηςαποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες εμφάνισης πολλών χρόνιων
νοσημάτων, όπως καρδιαγγειακών νοσημάτων, Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ,
ορισμένων μορφών καρκίνου, παχυσαρκίας, κ.λ.π.

Β. Το βασικό μήνυμα του Π.Ο.Υ για την Ημέρα Υγείας είναι: «Βελτίωσε τηνασφάλεια των τροφίμων από το αγρόκτημα έως το πιάτο».

Το ανωτέρω μήνυμα εξειδικεύεται σε δύο άξονες:

  • Προτεραιότητα στη διατομεακή συνεργασία (τομείς αγροτικής ανάπτυξης,κτηνιατρικής, υγείας, εμπορίου, τουρισμού, παιδείας κλπ) ως προϋπόθεση για τηνενδυνάμωση της πρόληψης, του ελέγχου και της αντιμετώπισης τροφιμογενώνασθενειών.
  • «Σκέψου παγκοσμιοποιημένα – δράσε τοπικά». Συμμετοχή των αρμόδιωνφορέων σε δίκτυα για την αποτελεσματική και άμεση απόκριση σε διεθνείςεπείγουσες καταστάσεις απειλής της ασφάλειας των τροφίμων, ευαισθητοποίησηκαι εκπαίδευση των «εξουσιοδοτημένων χρηστών» των δικτύων. Ως παράδειγμααναφέρονται το RASFFWINDOW και το CIRCARASFF.

Γ. Όσον αφορά θέματα ανάπτυξης, ενημερωτικών εκδηλώσεων με στόχο τηνευαισθητοποίηση και την έγκυρη πληροφόρηση των καταναλωτών και τωνσυλλογικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, τα μηνύματαευαισθητοποίησης επικεντρώνονται στους άξονες :

  • «Ενημερώσου! Πόσο καλά γνωρίζεις τα τρόφιμα που καταναλώνεις;»

Εξοικείωση με την ανάγνωση και κατανόηση των πληροφοριών που υπάρχουνστις ετικέτες των τροφίμων και με την επισήμανση των αλλεργιογόνων ουσιώνστις συσκευασίες των τυποποιημένων προϊόντων και στους καταλόγους τωνκαταστημάτων.

  • «Χειρίσου, αποθήκευσε και προετοίμασε τα τρόφιμα με ασφαλή τρόπο.»

Γνώση ασφαλών πρακτικών που αφορούν π.χ. στις θερμοκρασίες ψησίματος,διαχωρισμού (για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης) και αποθήκευσηςτροφίμων, καθώς και επεξεργασίας νερού αμφίβολης ασφάλειας.

  • «Κάνε ασφαλείς και έξυπνες επιλογές στη διατροφή σου».

Εστίαση σε ειδικά θέματα όπως την προετοιμασία γευμάτων για έγκυεςγυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και ασθενείς (π.χ. ανοσοκατεσταλμένους),επιλογή τροφών που παρασκευάζονται από πλανόδιους πωλητές ή παρέχονται σεμπουφέ, προστασία των τροφών από μόλυνση από ζώα κλπ.. Επιπλέον, είναισημαντική η ενημέρωση σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές και τις τροφικέςδυσανεξίες, οι οποίες είναι σχετικά συχνές στο γενικό πληθυσμό και η διάγνωσητων οποίων συνήθως τίθεται με καθυστέρηση, καθώς δεν αναζητείται εγκαίρωςιατρική συμβουλή.

  • «Απόλαυσε το φαγητό με ασφάλεια».

Η επιλογή τροφών που πληρούν τουςκανόνες υγιεινής και ταυτόχρονα υγιεινών (προσφέρουν ενέργεια και ευεξία)αποτελεί μέρος ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής (lifestyle) πουσυντελεί στη μείωση των αιτιολογικών παραγόντων των χρόνιων νοσημάτων,όπως είναι το κάπνισμα, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, ηυπερκατανάλωση αλκοόλ κ.α.. Προς την κατεύθυνση αυτή προωθείται η μείωσητης κατανάλωσης αλατιού από τον πληθυσμό για την πρόληψη της υπέρτασηςΕπίσης, το φαγητό είναι μια ευκαιρία ανάπτυξης κοινωνικών επαφών ή απόκοινού εορτασμού σημαντικών γεγονότων, όπου οι επιλογές υγιεινών καιασφαλών τροφίμων αποτελεί προϋπόθεση για την ψυχαγωγία αλλά και τηνεξοικείωση με ξένες κουλτούρες και «κουζίνες».

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2015 - 2