Σε πορεία υλοποίησης η κατεδάφιση των γεφυρών του ΟΣΕ μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Σε πορεία υλοποίησης μπαίνει η κατεδάφιση των γεφυρών του ΟΣΕ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία την Τρίτη 31-3-2015.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης συνεχάρη τις υπηρεσίες για τις συντονισμένες ενέργειές τους που με τη συνδρομή του αρμόδιου υπουργείου και τη μέριμνα του πρώην υφυπουργού Μιχάλη Παπαδόπουλου συνέβαλαν στο να επιτευχθεί ποθητό αποτέλεσμα.

“Είναι ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας, στο οποίο ανταποκριθήκατε με την προσφορά σας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος” δήλωσε ο Θ. Καρυπίδης, απευθυνόμενος στον ανάδοχο και ζήτησε την κατανόηση των πολιτών κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνεται με μοναδικό στόχο τη δημόσια ασφάλεια.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%) και το ποσό της Σύμβασης, έπειτα από την προσφερθείσα έκπτωση της Αναδόχου επί των τιμών μονάδος της Μελέτης, ανέρχεται στο ποσόν των 40.000,00 € (με Φ.Π.Α.), ήτοι 32.520,32 € για εργασίες και 7.479,68 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ο Συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου έχει ορισθεί σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και οι κύριες εργασίες καθαίρεσης των Γεφυρών θα ξεκινήσουν έπειτα από το Πάσχα και με την ολοκλήρωση – επίλυση διαδικαστικών θεμάτων, αναφορικά με λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και μέτρων ασφαλείας, λήψη – έλεγχο και παραλαβή στοιχείων του εδάφους (επιμετρητικά στοιχεία) κλπ. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 041.

Σε πορεία υλοποίησης η κατεδάφιση των γεφυρών του ΟΣΕ μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 1

Σε πορεία υλοποίησης η κατεδάφιση των γεφυρών του ΟΣΕ μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 2

Σε πορεία υλοποίησης η κατεδάφιση των γεφυρών του ΟΣΕ μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 3