Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/6-10-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/6-10-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :    Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης 1 1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.     Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά 2 2ο   […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/21-7-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την  4η/21-07-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : Α/Α  Θ Ε Μ Α Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης 1 1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.     Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά 2 2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΠΕ του έργου : […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/2-6-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/02-06-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : Α/Α Θ Ε Μ Α  Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης 1 1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.   Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά 2 2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/25-2-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/25-02-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης 1 1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΜΠΕ) του έργου : Σταθμός κινητής τηλεφωνίας ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ της εταιρίας VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.ΕΤ., με κωδική […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/13-1-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/13-1-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης 1 1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΜΠΕ) του έργου : «Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/14-11-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/14-11-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :      Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης 1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Εκλογή Αντιπροέδρου, Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Η Επιτροπή εξέλεξε   μετά από μυστική ψηφοφορία […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/22-8-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η-22/8/2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης 1 1ΟΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση πρακτικού 2ης συνεδρίασης – Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό. 2 2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/18-6-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η-18/6/2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης 1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΜΠΕ του έργου :«Εκσυγχρονισμός του έργου αρδευτικό δίκτυο ΤΟΕΒ Μεσιανής απολήψιμου όγκου 1.124.747 κ.μ. νερού ετησίως, λόγω […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/1-4-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η-1/4/2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :    Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης 1  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΠΕ του έργου : «Μετατόπιση τμήματος Επαρχιακής Οδού Φλώρινας-Αχλάδας στο τμήμα ΤΚ Μελίτης- ΤΚ Αχλάδας», […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/19-12-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η-19/12/2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :    Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης 1 1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Έγκριση πρακτικού 7ης συνεδρίασης   Η Επιτροπή ενέκρινε   ομόφωνα το πρακτικό. 2 […]

Όλο το άρθρο