Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/21-7-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την  4η/21-07-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α  Θ Ε Μ Α Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης
1

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

 

 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά

2

2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε. στην κτηματική περιοχή Μηλίτσα του Δήμου Άργους Ορεστικού της ΠΕ Καστοριάς».

45

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : Συγκρότημα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της εταιρείας ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ στη θέση «Μαλαπέστα» στην κτηματική περιοχή Μαυροχωρίου του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς.

46 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4

4o  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : Τροποποίηση-βελτίωση-εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου Κορεστίων (Άνω Μελάς, Μελάς, Μακροχώρι, Χαλάρας, Άγιος Αντώνιος, Μαυρόκαμπος, Κρανιώνας, Άνω Κρανιώνας), μήκους 43 Km και απολήψιμου όγκου 520Χ103 m3/έτος», του Δήμου Καστοριάς.

47 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 10 MW» της εταιρείας «΅WAS HELLAS 2 E.E.» στη θέση «Κορησός 1» των Δήμων Καστοριάς & Ορεστίδας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας.

48 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΜΠΕ του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 33,00 MW» της εταιρείας «΅WAS HELLAS 3 E.E.» στη θέση «Κορησός 1» των Δήμων Καστοριάς & Ορεστίδας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας.

49 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΜΠΕ του έργου: «Αμμοληψία στην κτηματική περιοχή Κάτω Πτεριάς του Δ. Καστοριάς της Π.Ε Καστοριάς» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την ΜΠΙΖΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΒΕΕ.

50 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : Υπόγεια εκμετάλλευση κοιτάσματος χρωμίτη εντός εκμετάλλευση κοιτάσματος χρωμίτη εντός των Ο.Π. 18 & 19 στο Νότιο Βούρινο θέση «Αετοράχη» περιοχή Ποντίνης Δ.Γρεβενών από την «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ»

51 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Κοζάνη 24/07/2015

       Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού  και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

   

 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ