Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/18-6-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η-18/6/2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΜΠΕ του έργου :«Εκσυγχρονισμός του έργου αρδευτικό δίκτυο ΤΟΕΒ Μεσιανής απολήψιμου όγκου 1.124.747 κ.μ. νερού ετησίως, λόγω εγκατάστασης ηλεκτρονικού σχεδίου διαχείρισης, στην τοποθεσία “Μεράς” αγροκτήματος Μεσιανής της Τ.Κ. Μεσιανής του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, δικαιούχος της οποίας είναι ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού».

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

2

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση πρακτικού 2ης συνεδρίασης

 

Η Επιτροπή ενέκρινε   ομόφωνα το πρακτικό.

3

 

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου :«Κατασκευή γεωφραγμάτων Ν. Γρεβενών-Βελτίωση γεωφράγματος Αμυγδαλεών»

του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών.

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

4

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου :«Αμμοληψία από τον ποταμό Αλιάκμονα στη θέση “Πηγαδάκια” του αγροκτήματος Πόρου, στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Πόρου της Τ.Κ. Κνίδης, του Δήμου Γρεβενών», της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

4o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : «Αμμοληψία από τον ποταμό Βενέτικο για τις ανάγκες του έργου “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη, από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή, εντός της πόλης των Γρεβενών”, στην εκτός σχεδίου της Δ.Κ. Γρεβενών, του Δήμου Γρεβενών», της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

 

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

6

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), για το έργο που αφορά : α) στην ενοποίηση των δύο ανεξάρτητων περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων ορυχείων (Βόρειου και Νότιου Τομέα) με αύξηση της έκτασης αυτών κατά 84.237,58 τ.μ. καθώς και των συνοδών αυτού έργων, εντός του Δημοσίου Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, περιοχής Τοπικών Κοινοτήτων Αχλάδας και Μελίτης, Δήμου Φλώρινας, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρία “ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ ΑΕ”.

 

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

7

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου: : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση ‘Σαμπάνι’ του τοπικού διαμερίσματος Σκοπού του Δήμου Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας (κωδικός 1000671 ΒΟΡΡΑΣ ΣΚΙ)».

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

8

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΜΠΕ του έργου: «Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης (κατά τμήματα) : μελέτη τμήματος α) Παράκαμψη Ελασσόνας – Μικρό Ελευθεροχώρι, στην Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μελέτη τμήματος β) Όρια Νομών Λάρισας Κοζάνης – Τριγωνικό, στην Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

9

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: : Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Αστικών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

10

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Μ.Π.Ε. του έργου: Τροποποίηση Υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV ΕΥΟΣΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑϊΔΑ Ι και 400 kV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ–ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ για τη διασύνδεση του ΚΥΤ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, Ν. Κοζάνης.

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

11

10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Μ.Π.Ε. του έργου:. «Εκσυγχρονισμός του έργου επιφανειακή απόληψη από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου απολήψιμου όγκου 1.293.010 κ.μ. νερού ετησίως, λόγω εγκατάστασης ηλεκτρονικού σχεδίου διαχείρισης, στην τοποθεσία ‘Λίμνη’ της Τ.Κ. Ιμέρων του Δήμου Σερβίων–Βελβεντού, δικαιούχος της οποίας είναι ο ΤΟΕΒ Ιμέρων» (υφιστάμενο έργο στερούμενο περιβαλλοντικών όρων).

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

12

 

11Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : Υφιστάμενο αρδευτικό έργο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λευκάρων, απολήψιμου όγκου 485.858 κ.μ. ετησίως και εκσυγχρονισμός αυτού λόγω εφαρμογής ηλεκτρονικού σχεδίου διαχείρισης.

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

13

 

12Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (ολιβίνη) σε δημόσια έκταση εμβαδού 100.000 τμ στη θέση Τούμπα της ΤΚ Χρωμίου – ΔΕ Αιανής Δ Κοζάνης, στην ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ με δικαιούχο φορέα την εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΒΕΕ».

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

14

13Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : «Βελτίωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων και του αποστραγγιστικού δικτύου του αγροκτήματος Νεάπολης».

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

15

14Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : «Δανειοθάλαμος για τις ανάγκες του έργου “Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Μαυροδεντρίου Δήμου Κοζάνης” στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Κοζάνη 23/6/2014

      

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Ευαγγέλου