Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού περιόδου 2014-2015 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Γρεβενών

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού περιόδου 2014-2015 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.Γρεβενών

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη