Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/19-12-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η-19/12/2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

  

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση πρακτικού 7ης συνεδρίασης

 

Η Επιτροπή ενέκρινε   ομόφωνα το πρακτικό.

2

 

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : Εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10,53 MWp, (τροποποιημένη μελέτη) της εταιρείας με την επωνυμία «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» (πρώην «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»), που θα εγκατασταθεί στο εκτός σχεδίου γήπεδο του αγροκτήματος Καστανιάς του Δήμου Βέροιας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (και του αγροκτήματος Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης, στην Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας).

 

129

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΣΜΠΕ του έργου : Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή Παϊάμπορο Δήμου Κοζάνης στην ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

130

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

4

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : «Εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη βιομάζα εγκατεστημένης ισχύος 619 KW», στο κτηνοτροφικό Πάρκο Διποταμίας, του Δ. Νεστορίου της Περ. Ενότητας Καστοριάς, στην  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με φορέα το Δήμο Νεστορίου.”

131

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : «Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 26MW, στη θέση «Ξωφλημένη» των Δήμων Φλώρινας και Καστοριάς  των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Καστοριάς αντίστοιχα, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΩΦΛΗΜΕΝΗ Ε.Π.Ε.».

132

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 163.8 MW στη θέση «Τρικλάριον Όρος» των Δήμων Καστοριάς, Νεστορίου & Πρεσπών των Νομών Καστοριάς και Φλώρινας αντίστοιχα» της εταιρείας «ADEMCO Αιολική Δυτικής Μακεδονίας ΕΠΕ»

133

Η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 8,00 MW της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Μαυρολίθαρο» επί της κορυφογραμμής «Βουνί», στις ΔΕ Δεσκάτης Δ.Δεσκάτης ΠΕ Γρεβενών, ΔΕ Καμβουνίων Δ.Σερβίων-Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης, καθώς και στη ΔΕ Αντιχασίων Δ.Ελασσόνας της ΠΕ Λάρισας.

134

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων του έργου Εκμετάλλευση λατομείου Μαρμάρου από τον κ. Μελίδη Ευστάθιο στην θέση «Κρανιά» της ΤΚ Αγίου Χαραλάμπους της ΔΕ Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης.

135

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

9

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης Οργανικών Υποπροϊόντων Μονάδα θερμικής αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος με αποτεφρωτήρα (υλικά κατηγορίας 1, 2 & 3) και Μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών (κομπόστ) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα και από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα» της εταιρείας «ΓΙΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡOΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΠΕ» στο αγρόκτημα Πεπονιάς του Δ. Βοΐου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

136

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

10

10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Μ.Π.Ε. του έργου: «Λειτουργία μονάδας παραγωγής παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα (γουνοφόρα ζώα) με επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασία κρέατος και αλιευμάτων» της εταιρείας ΜΑ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. στο 5ο χλμ. Ε.Ο. Νεάπολης-Κοζάνης στο Δ.Κ. Νεάπολης του Δ. Βοΐου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

137

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

11

 

11Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : «Κατασκευή μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Αβδέλλας, του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Αρμόδιος φορέας υλοποίησης του έργου ο Δήμος Γρεβενών.

138

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

12

 

12Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της εταιρείας ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ, στη θέση «Λατομική περιοχή Πόρου» του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας».

139

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

13

13Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : «Πτηνοτροφείο κοτόπουλων πάχυνσης, της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΑΡΗ Ο.Ε., στο υπ’ αριθμ. 91 αγροτεμάχιο της περιοχής Πόρου του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών».

140

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

Κοζάνη 24/12/2013

      

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

   Χρήστος Ευαγγέλου