50η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο

 2. Χάτσιο Ιωάννη

 3. Γιαννάκη Βασίλειο

 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα

 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο

 6. Κούτσιανο Βασίλειο

 7. Ψευτογκά Δημήτριο

 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 31/12/2013 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Λήψη απόφασης επί της ένστασης και έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2013»

 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθυλάκου, Μεσιανής, Ροδίτη Ν. Κοζάνης» Προϋπολογισμός 1.350.000,00€ ( με Φ.Π.Α)

 4. Έγκριση του Διορθωτικού- Συμπληρωματικού Πρακτικού ΙΙ του έργου: «Μελέτες Οδοποιίας Οδικού Δικτύου Ν. Κοζάνης» προκείμενου να οριστικοποιηθεί η βαθμολογία των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων.

 5. Έγκριση της γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Εύξεινου Λέσχης Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης

 6. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας» Π.Ε Κοζάνης

 7. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας» Π.Ε Κοζάνης

 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών

 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Παλαίστρας» Π.Ε Φλώρινας

 10. Έγκριση δαπάνης Υπερωριών Α΄ Εξαμήνου 2014 των Υπαλλήλων Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης

 11. Έγκριση μετακινήσεων Περιφερειακών Συμβούλων για τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2013

 12. Έγκριση μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2013

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας