Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Μεταφορά Μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την Περίληψη της Διακήρυξης