Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/22-8-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η-22/8/2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

1ΟΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού 2ης συνεδρίασης

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό.

2

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου Επιφανειακή αμμοληψία σε ιδιωτική έκταση στη Δ.Κ.Μαυροχωρίου της Δ.Ε. Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, ΠΕ Καστοριάς».

23

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : «Φυσικό σύστημα επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων στο Δ.Δ.Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου, ΠΕ Καστοριάς».

24

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

4

4o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : «Υπό ίδρυση κτηνοτροφική μονάδα εκτροφής γουνοφόρων ζώων της εταιρίας ‘‘Αφοί Γκλιάγια Α.Β.Ε.Γ.’’».

25

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : « Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κ.ο «2136 ΜΕΛΙΤΗ» της εταιρείας Wind Hellas τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε», στη θέση «Γόνιμον» του Δ.Δ Μελίτη του Δήμου Φλώρινας»

26

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), για το έργο που αφορά :

α) στην ενοποίηση των δύο ανεξάρτητων περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων ορυχείων (Βόρειου και Νότιου Τομέα)

με αύξηση της έκτασης αυτών κατά 84.237,58 τ.μ.

καθώς και των συνοδών αυτού έργων, εντός του Δημοσίου Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, περιοχής Τοπικών Κοινοτήτων Αχλάδας και Μελίτης, Δήμου Φλώρινας, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

από την εταιρία “ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ ΑΕ”.

27

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Κοζάνη 28/8/2014

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Ευαγγέλου