Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/25-2-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/25-02-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : Σταθμός κινητής τηλεφωνίας ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ της εταιρίας

VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.ΕΤ., με κωδική ονομασία θέσης «1105655», στην τοπική κοινότητα

Καταφυγίου, στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης

17

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

2

2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ) του έργου : Γραμμή μεταφοράς 150kV Υ/Σ Αντλιοστάσιο Πολυφύτου – Σύστημα

(Λαμία-Πτολεμαΐδα) της εταιρίας «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» συνολικό μήκους εναέριας γραμμής 4,2 χλμ.,

στους Δήμους Κοζάνης & Σερβίων – Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

18

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : Εκμετάλλευση οφιτοασβετικών σε δύο λατομικούς χώρους εμβαδού 5.557 τ.μ.

και 6.892 τ.μ. στη θέση «Ράχη» της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου Δήμου Κοζάνης, της εταιρείας

ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.

19 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4

4o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : : Εκμετάλλευση υφισταμένου λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 183.525 τ.μ.

και συνοδών έργων (μονάδα θραύσης και ταξινόμησης αδρανών υλικών και βοηθητικές

εγκαταστάσεις) στη θέση «Κερεμί-Τεπέ», στη λατομική περιοχή Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης

από την εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

20

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Σταθμός εκκίνησης και άφιξης Υπεραστικών λεωφορείων-Καταστήματα-Αποθήκη-

Πρατήριο ιδιωτικής χρήσης στο Δήμο Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης

21 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου :Αμμοληψία στην κτηματική περιοχή Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους

Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς, από την εταιρία «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ».

22 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου :Επιφανειακή αμμοληψία σε ιδιωτική έκταση

στη Δ.Ε. Μακεδνών, του Δήμου Καστοριάς, Π.Ε. Καστοριάς, από την

εταιρία «ΜΠΙΖΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ».

23 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Τροποποίηση – βελτίωση –εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου

Λιθιάς-Κορησού (αγρόκτημα Λιθιάς), μήκους 9,1 Km απολήψιμου όγκου 969*103 m3 /έτος,

καθώς και για την ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο αγροτεμάχιο 22Β, εκτάσεως 408 τ.μ.,

του διαγράμματος αναδασμού αγροκτήματος Λιθιάς, του Δήμου Καστοριάς.

24 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
9

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Τροποποίηση– βελτίωση – εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου

Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς, μήκους 38 Km και απολήψιμου όγκου νερού 3,9Χ106 m3/έτος,

του Δήμου Καστοριάς.

25 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
10

10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Τροποποίηση-βελτίωση-εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου

Αλιάκμονα (Καλοχωρίου-Μεσοποταμίας, Χιλιόδενδρου, Τσάκωνης, Ποριάς) στην ΠΕ Καστοριάς

26 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
11

11Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου:Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος

2 MW, στα με αρίθμ. 411, 521, 522, 523, 524 και 525 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Χιλιόδενδρου,

στη θέση Χιλιόδενδρο, του Δήμου Αγίας Τριάδας της ΠΕ Καστοριάς.

27 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
12

12Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου:Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος

2 MW, στα με αρίθμ. 137, 141 και 142 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Αυγής στη θέση Αυγή, του

Δήμου Αγίας Τριάδας της ΠΕ Καστοριάς.

28 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
13

13Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Δίκτυα Μεταφοράς και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς στο Δήμο Καστοριάς στην ΠΕ Καστοριάς.

29 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
14

14Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Σταθμός κινητής τηλεφωνίας ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ της εταιρείας

VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Τ.Τ., με κωδική ονομασία θέσης «1105541» στη θέση ύψωμα Γλάτσινα,

στο Δήμο Πρεσπών της ΠΕ Φλώρινας.

30 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
15

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου :Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 5,2 MW, στο αγροτεμάχιο 430 του αγροκτήματος Σκοπού, διανομή Φυγάδων, στη Δ.Ε. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας από την εταιρεία «BASANESTA ENTERPRISES L.T.D. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΤΙΝΑΣ Ε.Ε.».

31 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
16

16Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση

ισχύος 5,2 MW, στα αγροτεμάχια 110,146, 469 και μέρος του 430 αγροτεμάχια στη θέση Σκοπός»

του Δήμου Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας, της εταιρείας KOLLYWOOL ENTERRISES.L.T.D.

32 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
17

17Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση

ισχύος 2 MW, στα αγροτεμάχια 677, 678 και 679 του αγροκτήματος Ν.Καυκάσου

του Δήμου Φλώρινας, από την ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 2 Ε.Ε.

33 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
18

18Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου :Αρδευτικά δίκτυα πεδιάδας Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

34 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
19

19Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου :Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση

ισχύος 2 MW, στα αγροτεμάχια 592 και 593 του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου

του Δήμου Φλώρινας, από την ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 4 Ε.Ε.

35 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

20

20Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση

ισχύος 2 MW, στα αγροτεμάχια 697, 698, 1206 και 1208 του αγροκτήματος Ν.Καυκάσου

του Δήμου Φλώρινας, από την ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 3 Ε.Ε.

36 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

Κοζάνη 2/3/2015

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ