Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/14-11-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/14-11-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

 

  

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή Αντιπροέδρου, Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1 Η Επιτροπή εξέλεξε   μετά από μυστική ψηφοφορία το τακτικό   μέλος της μειοψηφίας Ζήδρου- Γρηγοριάδου Αλίκη

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : «Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας ‘‘ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.’’, στο Δήμο Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

2 Αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ) του έργου : :«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων αρδευτικών υδροληψιών συνολικού ετήσιου απολήψιμου όγκου νερού 332.626 κυβικών μέτρων και υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου συνολικού μήκους 3.700 μέτρων» στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Καλαμιάς, της Δ.Ε. Κοζάνης, του ομώνυμου Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3

Αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου :«Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υδροληψιών και του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Ξηρολίμνης, του Δήμου Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης».

4

Αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Σταθμός κινητής τηλεφωνίας ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ της εταιρείας VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με κωδική ονομασία θέσης “1105655” στην τοπική κοινότητα Καταφυγίου,στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

5

Αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : Φράγμα Μεσόβουνου και αγωγός διασύνδεσης φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο συνολικού μήκους 5,5 χλμ.» στην Τ.Κ. Μεσόβουνου της Δ.Ε. Βερμίου του δήμου Εορδαίας.

6

Αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση

.

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΣΜΠΕ) του έργου : «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ ‘’σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων’’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».

7

Αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : Ερευνητικές γεωτρήσεις εντός των Ο.Π. 18 & Ο.Π 19 στην περιοχή «Αετοράχη» του Νότιου Βούρινου στο Δήμο Γρεβενών. Φορέας Υλοποίησης του έργου η εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε»

8

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

Κοζάνη 18/11/2014

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ