Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/2-6-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/02-06-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α Θ Ε Μ Α  Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης
1

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά

2

2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου Β’ κατηγορίας, δυναμικότητας 112 κλινών, στην κτηματική περιοχή (εκτός σχεδίου) της ΤΚ Πανοράματος, στη ΔΚ Θ. Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών της εταιρείας «ΤΑΚΟΛΑΣ Α.Ε.»

37

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Εκμετάλλευση ενιαίου λατομείου βιομηχανικού ορυκτού ολιβινίτη

έκτασης 248.255,62 τ.μ. στη θέση «Σκούμτσα-Γωνιές», Δήμου Γρεβενών,

της ΠΕ Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την

εταιρεία ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε

38 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4

4o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Συνέχιση λειτουργίας χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 230

χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης-προσθήκη

κτιρίου-τροποποίηση μονάδας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων –

παραγωγή βιοαερίου και Σ.Η.Θ

39

Κατά

πλειοψηφία θετικά με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη

οι παρατηρήσεις

της υπηρεσίας όπως διαβιβάζονται στο Δ9   13126/330 έντυπο

5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

 

40 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση του έργου ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΑΡ)».

41 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Δήμου Εορδαίας.
7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης στην περιοχή της ΖΕΠ Κοζάνης» στο Δήμο Κοζάνης.

 

42 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Κατασκευή εγκαταστάσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού σε αποκατεστημένη περιοχή του ορυχείου Κύριου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης, από τη Δ/νση Μελετών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε.

 

43 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
9

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 MW και συνοδών έργων φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ» στη θέση Προφήτης Ηλίας» ΔΕ Αντιχασίων και Καμβουνίων και Δήμους Ελασσόνας και Σερβίων-Βελβεντού

 

44 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Κοζάνη 5/6/2015

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ