Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/13-1-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/13-1-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : «Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας ‘‘ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.’’, στο Δήμο Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

1

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

2

2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ) του έργου :«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων αρδευτικών υδροληψιών συνολικού ετήσιου απολήψιμου όγκου νερού 332.626 κυβικών μέτρων και υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου συνολικού μήκους 3.700 μέτρων» στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Καλαμιάς, της Δ.Ε. Κοζάνης, του ομώνυμου Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου :«Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υδροληψιών και του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Ξηρολίμνης, του Δήμου Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης».

3 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : Φράγμα Μεσόβουνου και αγωγός διασύνδεσης φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο συνολικού μήκους 5,5 χλμ.» στην Τ.Κ. Μεσόβουνου της Δ.Ε. Βερμίου του δήμου Εορδαίας.

4

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΣΜΠΕ) του έργου : Αναθεώρηση-επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

5 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020

6 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου :Ίδρυση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής επεξεργασίας υπολειμματικής βιομάζας, ισχύος 0,2 MW που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο 526, περιοχή Βαμβακιές με μισθωτήριο συμβόλαιο της εταιρίας «ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ.-ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑΣ Μ. Ο.Ε» στο Δήμο Σερβίων- Βελβεντού.

7 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υδροληψιών και του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Ρυακίου του Δήμου Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης

8 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
9

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υδροληψιών και του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου Τ.Κ.Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης

9 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
10

10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, δυναμικότητας 130 tn/h, της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» στο αρίθμ. 256 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης.

10 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
11

11Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 1,3 MW» στο Ν.Φλώρινας, στα αγροτεμάχια 1176, 1177 και τμήμα του 588 της Τ.Κ. Ν.Καυκάσου, του Δήμου Φλώρινας, της εταιρείας «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ 5 Ε.Ε.».

11 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
12

12Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 9,9 ΜWe, της εταιρίας «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΤΟΞΟ 5 Ε.Ε.» στα αγροτεμάχια 97-100, 1037-1042, 102, 104 και 133» του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου της Δ.Ε. Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

12 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
13

13Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 MW» στα αγροτεμάχια 674, 675, 676 και 677,  του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου  του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε Φλώρινας, από την εταιρεία «ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 1 Ε.Ε.».

13 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
14

14Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 5,2 ΜWe, της εταιρείας «ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 5 Ε.Ε.» στα αγροτεμάχια 317 Α, 317 Β, 318, 319, 320, 322, 327 Α, 327 Β, 328, 329 και 330»  του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής της Δ.Ε. Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

14 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
15

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 ΜW, στα αγροτεμάχια 590, 591, 592» του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας».

15 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
16

16Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 ΜW, στα αγροτεμάχια 588, 589, 590 του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΤΟΞΟ 5 Ε.Ε.». 

16 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

Κοζάνη 16/1/2015

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ