Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/26-08-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/26-08-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Α/Α Θ Ε Μ Α Αριθμός Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1 Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης. 1 Η Επιτροπή εγκρίνει τα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης. 2 Υποσιτισμός Μαθητών 2 Ενημέρωση για την Καταγραφή Μαθητών που […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/11-05-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/11-05-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Π.Ε Καστοριάς : Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ.  Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1 Έγκριση Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης. 1 Η Επιτροπή εγκρίνει τα Πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης. 2 Σύσκεψη Φορέων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/03-04-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/03-04-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ.Απόφασης ΠερίληψηΑπόφασης 1 Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης. 1 Η Επιτροπή εγκρίνει τα Πρακτικά της 1ης Συνεδρίασης. 2 Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους λόγω Παραίτησης από το Περιφερειακό Συμβούλιο. 2 […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/25-02-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/25-02-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ.Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1 Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής 1 Η Επιτροπή εξέλεξε μετά από μυστική ψηφοφορία το τακτικό μέλος της μειοψηφίας την κυρία Ζήδρου – […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/7-10-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η 7-10-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :    Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1 Έγκριση πρακτικού 1ης συνεδρίασης – Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 2 Συμμετοχή στην 29η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2013 […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/12-6-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η 12-6-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1 Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής 1 Η επιτροπή εξέλεξε μετά από μυστική ψηφοφορία το τακτικό   μέλος της μειοψηφίας κ. […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/14-11-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η – 14/11/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : α/α Θέμα Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης   1   1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης   16 Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό. 2 2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/4-10-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η – 4/10/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής   της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : α/α Θέμα Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1 1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 14 Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό. 2 2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ενημέρωση   της […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/30-8-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η / 30-8-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : α/α Θέμα Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1   Εκτός ημερήσια διάταξης- «Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο 1ο Πολυθεματικό Συνέδριο Ψυχιατρικής. Σχετ. : 1) το υπ’ αριθμ. 705/29-08-2012 αίτημα του […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/18-7-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η – 18/7/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : α/α Θέμα Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασ 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 9 Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό. 2. Ενέργειες στήριξης στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας […]

Όλο το άρθρο