Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/30-8-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η / 30-8-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

α/α

Θέμα

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1

 

Εκτός ημερήσια διάταξης-

«Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο 1ο Πολυθεματικό Συνέδριο Ψυχιατρικής.

Σχετ. : 1) το υπ’ αριθμ. 705/29-08-2012 αίτημα του ψυχιάτρου κ. Κωνσταντίνου Αραπίδη.

2)Θεματολογία Πολυθεματικού Συνεδρίου Ψυχιατρικής»

 

11

 

H Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Κύρινα: 1)τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διεξαγωγή του «1ου Πολυθεματικού Συνεδρίου Ψυχιατρικής» και της « 2ης Διεπιστημονική συνάντησης σχέσεων Ψυχιατρικής και Δικαίου » που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ψυχιατροδικαστικής Εταιρίας κατόπιν της από 29-08-2012 αιτήσεως του ιδρυτικού μέλους και υπευθύνου για τον τομέα στη Βόρεια Ελλάδα ψυχιάτρου κ. Κωνσταντίνου Αραπίδη 2) την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διεξαγωγή των ανωτέρω μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.

 

2

 

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 

12

Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό.

 

3

 

Ενημέρωση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Τζιώτζης Απόστολος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

4

Ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση για τον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κοσματόπουλος ενημέρωσε την επιτροπή για τον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο

 

5

Ομάδες εργασίας μελών Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής (εξ αναβολής)

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

6

Λειτουργία του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. – Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Αμυνταίου Γενικού

Νοσοκομείου Φλώρινας (πρώην ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου).

 

13

Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή της απόφασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής προς το Υπουργείο Υγείας – άμεση παρέμβαση στο Υπουργείο, συνάντηση με τον πρόεδρο νοσοκομείου Φλώρινας για τη διαδικασία άμεσης προκήρυξης της θέσης του φυσιάτρου.

Κοζάνη 5/9/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

Αθανάσιος Κοσματόπουλος