35η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 11 / 9 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αφαλτόστρωση συνδετήριας οδού επαρχιακού δικτύου με την Ι.Μ. Αθανασίου Εράτυρας» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον Επαρχιακό Δρόμο Πολυκάστανου – Δάφνης» προϋπολογισμού 68.000,00€ με Φ.Π.Α Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης σε παρακαμπτήρια οδό τμήματος της Ε.Ο. 3 Τμήμα Κοζάνης – Όρια Νομών Κοζάνης Λάρισας» Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγωγός διασύνδεσης φράγματός Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο» Π.Ε Κοζάνης
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμορφώσεις πλατειών και περιβάλλοντος χώρου στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Καμβουνίων» Π.Ε Κοζάνης
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αναμόρφωση πλατείας Αγίου Δημητρίου Δήμου Ελλησπόντου» Π.Ε Κοζάνης
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση χώρου γύρω από την εκκλησία και την πλατεία Εμπορίου» Π.Ε Κοζάνης
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση χάραξης οδικού άξονα Κοζάνης – Κρόκου β΄ Φάση» Π.Ε Κοζάνης
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Διαμόρφωση Χώρων Γηπέδου Δ.Δ Αγ. Παντελεήμονα» προϋπολογισμού 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Διαμόρφωση Χώρων Γηπέδου Δ.Δ Αγ. Παντελεήμονα» Π.Ε Φλώρινας
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Υδρούσας» προϋπολογισμού 80.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Υδρούσας» Π.Ε Φλώρινας
 14. Έγκριση όρων διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: «Εξωραϊσμός – Εξυγίανση Τοιχείου Όπισθεν Κτηρίου Π.Ε Φλώρινας» προϋπολογισμού 17.500,00€ Π.Ε Φλώρινας
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Εξωραϊσμός – Εξυγίανση Τοιχείου Όπισθεν Κτηρίου Π.Ε Φλώρινας»
 16.  Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: Αυτονόμηση Τμημάτων του Συστήματος Θέρμανσης του Πολιτιστικού Κέντρου» Προϋπολογισμού 24.600,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αυτονόμηση Τμημάτων του Συστήματος Θέρμανσης του Πολιτιστικού Κέντρου» Π.Ε Φλώρινας
 18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Κτιρίου Πολιτιστικού Συλλόγου Καυκάσου» Προϋπολογισμού 24.600,00€ Π.Ε Φλώρινας
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Κτιρίου Πολιτιστικού Συλλόγου Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας
 20. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου στη Περιοχή Προφήτη Ηλία στο Τ.Δ Πελαργού» Προϋπολογισμού 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 21. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: « Διαμόρφωση Χώρου στη Περιοχή Προφήτη Ηλία στο Τ.Δ Πελαργού» Π.Ε Φλώρινας
 22. Έγκριση όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Κουφωμάτων στο Κτήριο του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Τ.Δ Κελλής προϋπολογισμού 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 23. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση Κουφωμάτων στο Κτήριο του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Τ.Δ Κέλλης» Π.Ε Φλώρινας
 24. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Πιστικού» προϋπολογισμού 52.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις Ο.Σ.Κ Π.Ε Γρεβενών
 25. Έγκριση όρων σύμβασης για την παραχώρηση των χιονοδρομικών εγκαταστάσεων της Βίγλας Πισοδερίου στην Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση όρων σύμβασης για την μίσθωση δύο συρόμενων αναβατήρων και ενός χιονοστρωτήρα από τον Σύλλογο Ορειβασίας – Χιονοδρομίας (Σ.Ο.Χ.) Φλώρινας
 27. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας φωτιστικών σωμάτων φθορισμού για αντικατάσταση των παλαιών στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης
 28. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 144.016,00€ του προγράμματος ΚΑΠ- Διατροφικό Επίδομα στους κατά νομό δικαιούχους για τον μήνα Ιούλιο του 2012
 29. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 58.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕΠ 005/3 ως 1η Κατανομή μηνός Αυγούστου 2012 για την πληρωμή του έργου: «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες (ΠΙΝ.Ο)»
 30. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας στο κτίριο του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης
 31. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για τον Τεχνικό Εξοπλισμό της Π.Ε. Κοζάνης
 32. Έγκριση Δαπάνης Δράσεων της Π.Ε Κοζάνης
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 34. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ
 35. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 36. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυροποτάμου «Ο Παλμός» Π.Ε Καστοριάς
 37. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κομνηνάδων «Αλέξιος Κομνηνός» Π.Ε Καστοριάς
 38. Έγκριση πληρωμής Δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 39. Έγκριση πληρωμής Δαπανών Έργων Π.Ε Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.