Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/7-10-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η 7-10-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

  

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ.

Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1

Έγκριση πρακτικού 1ης συνεδρίασης

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό

2

Συμμετοχή στην 29η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2013 στη Θεσσαλονίκη

3

H Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή στη Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2013 

Κοζάνη 10/102013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Φιλώτας Ταλίδης