40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 15/10/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκρισης των όρων της διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης Οδών Αρμοδιότητας Έδρας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2014» Π.Δ.Μ Προϋπολογισμού 150.000,00€ (με Φ.Π.Α)
 3. Ακύρωση της αριθμ. 1010/27-8-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ και λήψη νέας για την έγκριση των όρων της νέας διακήρυξης και ορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης για το έργο «Οργάνωση διαχείριση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της περιοχής του Κέντρου Βελβεντού» Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και βελτίωση χώρων Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Βυθού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου», προϋπολογισμού 800.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας» Π.Ε Κοζάνης
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας» Π.Ε Κοζάνης
 7. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Οικίσκου & Εξοπλισμός Γεώτρησης στο Δ.Δ Αγραπιδιάς» Π.Ε Φλώρινας
 8. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική Τσιμεντόστρωση – Πεζοδρόμηση Ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Δ Ιτιάς» Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση της δαπάνης, της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και των τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωση αποκαλυφθεισών εκτάσεων για τον καθορισμό των οριογραμμών των λιμνών Βεγορίτιδας Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας» Προϋπολογισμού 36.000€ με Φ.Π.Α της Π.Ε Φλώρινας
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωση αποκαλυφθεισών εκτάσεων για τον καθαρισμό των οριογραμμών των λιμνών Βεγορίτιδας Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας» Π.Ε Φλώρινας
 11. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τη Κάλυψη των αναγκών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Παράρτημα Γρεβενών περιόδου 2013»
 12. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και έγκριση των όρων της διακήρυξης προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.000,00€ με Φ.Π.Α για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος και υαλοσφαιριδίων για την διαγράμμιση του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Φλώρινας
 13. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την προμήθεια υγρών καυσίμων
 14. Κατακύρωση ή μη του από 09/10/2013 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 15. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα «Ανάλυση Δειγμάτων εδαφών & Φύλλων των Καλλιεργειών των περιοχών της περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιόδου 2012 – 2013»
 16. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Όμβρια Πενταβρύσου» Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συντήρηση και τον ετήσιο περιοδικό έλεγχο ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο που στεγάζεται η Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαΐδα
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα νοσηλείας μιας μαθήτριας σε ειδικό κέντρο αποθεραπείας
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών που θα διατεθούν για την συντήρηση – αποκατάσταση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Γλυκοκερασιάς στο οποίο θα στεγαστεί το αγροτικό τους ιατρείο
 22. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση συμποσίου με θέμα: «Βελβεντό το Οινοφόρο» με το «Κτήμα Βογιατζή» στο Βελβεντό Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στης συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου της Επετείου της Απελευθέρωσης των Σερβίων από τον τουρκικό ζυγό
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας λάστιχου μεταφοράς νερού από δεξαμενή, για τον ποτισμό 1000 αιγοπροβάτων και 110 αγελάδων κτηνοτροφικών μονάδων της Τ.Κ. Μεσιανής
 25. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 26. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπάνης ενόψει επίσημων εορτών Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2013
 30. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας 2013
 31. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 32. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 145.917,00€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους
 33. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 353.975,59€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ. για το μήνα Σεπτέμβριο 2013
 34. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στην δικηγόρο Θεσ/νίκης Τζίφρα Θεοδότα, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 35. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πρωτογενούς Τομέα κ. Ευαγγέλου Χρήστου
 36. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην διοργάνωση εκδήλωσης στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια των Ελευθεριών της Πτολεμαΐδας, καθώς και έγκριση της δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.