21η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10
 2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέμα:

Θέμα 1ο: Πρόοδος υλοποίησης επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Δακής- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Πίνακας Αποδεκτών:

 1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
 4. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 5. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ANKO
 6. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

 1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
 2. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.
 3. ΓΕΩΤΕΕ
 4. Ε. Α. Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
 5. Ε. Α . Σ. ( ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ) ΚΟΖΑΝΗΣ – ΣΕΡΒΙΩΝ
 6. Ε. Α . Σ. ΒΟΪΟΥ
 7. Ε.Α.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 8. Ε. Α . Σ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 9. Ε.Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 10. Ε.Α.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ
 12. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
 13. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
 14. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
 15. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
 16. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 17. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
 18. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 19. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 20. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
 21. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
 22. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΤΑ
 23. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 24. ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
 25. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 26. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 27. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
 28. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 29. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 30. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 31. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
 32. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 33. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 34. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 35. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
 36. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 37. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 38. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 39. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
 40. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
 41. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 42. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 43. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 44. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 45. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 46. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 47. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ
 48. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
 49. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
 50. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ
 51. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΟΑΜΕΑ
 52. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
 53. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 54. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                       “Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΡΑ”
 55. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 56. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 57. ΤΕΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 58. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 59. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 60. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 61. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
 62. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
 63. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
 64. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
 65. ΠΟΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ