ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/8-10-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/7-10-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :  

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

 

 

Eκτός ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:Ψήφισμα για το πετρέλαιο

 

Θέμα 2ο:Ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης

Hμερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:Παράδοση μελετών έργων διαχείρισης λυμάτων και αρδευτικού περιοχής Δήμου Εορδαίας που συντάχθηκαν με πρωτοβουλία ή συντονισμό ή συγχρηματοδότηση από την (πρώην) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης.

Θέμα 2ο:Έγκριση Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) και συγκεκριμένα από τον κωδικό έργου 2012ΕΠ04100001 Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Άργους Ορεστικού, που αφορά το έργο «Διάνοιξη αστικής οδού στο Κωσταράζι Δ. Άργους Ορεστικού»

Θέμα 4ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Άργους Ορεστικού, που αφορά το έργο «Αποπεράτωση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων Βράχου»

Θέμα   5ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών) και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΔΕΝΔΡΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ» και δημοπράτηση έργου με ανοιχτό διαγωνισμό.

Θέμα 6ο: Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων   Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου

Θέμα 7ο: Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών

Θέμα 8ο : Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας

Θέμα 9ο Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων

Θέμα 10ο: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων

Θέμα 11ο Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων

Θέμα 12ο Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων

Θέμα 13ο Έγκριση Τρόπου δημοπράτησης έργου.

Θέμα 14ο: Κατάργηση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών.

Θέμα 15ο: Τροποποίηση 3  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2013) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Θέμα 16ο:Έγκριση A. μετατόπισης τμήματος Επαρχιακής Οδού Φλώρινας-Αχλάδας στο τμήμα ΤΚ Μελίτης-ΤΚ Αχλάδας, και Β. μετατόπισης κοίτης Γεροποτάμου.

 

Θέμα 17ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή Τεχνικού στην Χ.Θ.7+900 από Αγία Κυριακή προς Δρυόβουνο»

Θέμα 18ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποπεράτωση Γεωπάρκου στη Θέση «Μπουχάρια» Μικροβάλτου Κοζάνης αντικατάσταση Η/Ζ και ολοκλήρωση εργασιών διευθέτησης ομβρίων περιβάλλοντος χώρου φυλακίου»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 19ο: Τρόπος εκτέλεσης του έργου : « Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2013 », προϋπολογισμού δαπάνης # 719.849,12 € # ( με το Φ.Π.Α. ).             

220/13

 

 

 

 

221/13

 

 

 

 

 

 

 

222/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223/13

 

 

 

 

 

 

224/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227/13

 

 

 

 

 

228/13

 

 

 

 

229/13

 

 

 

 

230/13

 

 

 

 

231/13

 

 

 

232/13

 

 

 

233/13

 

 

234/13

 

 

 

235/13

 

 

 

 

236/13

 

 

 

 

 

237/13

 

 

 

 

 

238/13

 

 

 

 

 

239/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240/13

Eγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής για την έκδοση ψηφίσματος

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

η παράδοση των μελετών

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο πίνακας των έργων

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

η προγραμματική σύμβαση.

 

 

 

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

η προγραμματική σύμβαση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

η προγραμματική σύμβαση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα η υλοποίηση διαβαθμιδικών συμβάσεων

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα η υλοποίηση διαβαθμιδικών συμβάσεων

 

Eγκρίνεται ομόφωνα η υλοποίηση διαβαθμιδικών συμβάσεων

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Eγκρίνεται ομόφωνα

η κατάργηση της επαγγελματικής άδειας

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η η τροποποίηση του προγάμματος ΚΑΠ της Π.Ε. Φλώρινας

 

Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία οι μετατοπίσεις

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η

Κοζάνη 8/10/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος