Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/4-10-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η – 4/10/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής   της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

α/α

Θέμα

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

14

Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό.

2

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση   της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής   για το έργο: «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κοσματόπουλος ενημέρωσε την επιτροπή για το έργο « Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

3

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 28η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA”.

15

 

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής στην 28η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA”.

 

 

 

Κοζάνη 9/10/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

Αθανάσιος Κοσματόπουλος