Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/3-10-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/3-10-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α

 

 

 

Αρ.

Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1

1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

52

Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό

2

2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαϊδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000m3   και 30.000m3.»

53

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψιν οι παρατηρήσεις της υπηρεσίας.

3

3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Έργα προστασίας από πλημμυρικές παροχές στην πεδινή διαδρομή του χειμάρρου «Θολόλακκα» Βελβεντού στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

54

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψιν οι παρατηρήσεις της υπηρεσίας.

4

4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ ) του έργου: «Ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στη Κοζάνη»

55

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψιν οι παρατηρήσεις της υπηρεσίας.

5

5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Βελτίωση Δασικής Οδού από το Επταχώρι μέχρι τα όρια του Νομού Καστοριάς προς Σαμαρίνα μήκους 15.289 μέττρων, του Δήμου Νεστορίου, της Π.Ε. Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

56

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψιν οι παρατηρήσεις της υπηρεσίας.

Κοζάνη 8/10/2012

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δημήτριος Ψευτογκάς