Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/26-08-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/26-08-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Αριθμός Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1 Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης. 1 Η Επιτροπή εγκρίνει τα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης.
2 Υποσιτισμός Μαθητών 2 Ενημέρωση για την Καταγραφή Μαθητών που Υποσιτίζονται και αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης οι Οικογένειες τους.
3 Παιδική Φτώχεια 3 Παράλληλα με την Καταγραφή των Μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα Σίτισης θα δημιουργηθεί για αρχή μία Βάση Δεδομένων με Παιδιά που έχουν προβλήματα Φτώχειας, έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι ή Προγράμματα για να ενταχθούν και να αντιμετωπιστούν τέτοιες περιπτώσεις.
4 Ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020” για την Ελλάδα (ΤΕΒΑ).

4

Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε την Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής και τους παρευρισκόμενους για τις εξελίξεις του Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020” για την Ελλάδα (ΤΕΒΑ), όπου αναμένονται να ανακοινωθούν οι Ωφελούμενοι και ενημερώθηκαν οι Υπεύθυνοι και οι Συμμετέχοντες από κάθε Π.Ε. για την Διανομή Ροδακίνων και Χυμού μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων.

Κοζάνη 31-08-2015

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

Γιαννακίδης Σταύρος

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας

& Κοινωνικής Συνοχής