Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/12-6-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η 12-6-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ.

Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1

Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

1

Η επιτροπή εξέλεξε μετά από μυστική ψηφοφορία το τακτικό   μέλος της μειοψηφίας κ. Κατσαούνη Νικόλαο με δέκα ψήφους υπέρ.

2

Οικονομική στήριξη αθλητή για τη συμμετοχή του σε αγώνες

2

Η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία   θετικά

Κοζάνη 17/6/2013

Πρόεδρος της Επιτροπής

Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Φιλώτας Ταλίδης