4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 61/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Αντωνιάδη Ιωάννη
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιώσκο Νικόλαο
 4. Γκερεχτέ Λάζαρο
 5. Μαργαρίτη Γεώργιο
 6. Νίκου Αντώνιο
 7. Τοπαλίδη Στέφανο
 8. Δούφλια Αγλαϊα
 9. Μεντεσίδου Ελένη
 10. Σημανδράκο Ευάγγελο
 11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 19/6/2013και ώρα 11: 00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π, με θέματα:

1) Έγκριση πρακτικού 3ης συνεδρίασης

2) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Κατασκευή Αιολικού Σταθμού ισχύος 30,00MWp» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», στη θέση «ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΜΑΓΟΥΛΑ» του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Τσίμπλινας Δημήτριος, Δασολόγος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

3) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας(ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 27,00MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», στη θέση «Γκιώνα-Τρίκορφο» που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Εορδαίας

Εισηγητής: Τσίμπλινας Δημήτριος, Δασολόγος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

4) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας(ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 28,00MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», στη θέση «Βράχος-Πετεινός» των δήμων Εορδαίας

Εισηγητής: Τσίμπλινας Δημήτριος, Δασολόγος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

5) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας(ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 48,00MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», στη θέση «Κορυφή-Βουνοπλαγιά» των δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Βεροίας της Π.Ε Ημαθίας.

Εισηγητής: Τσίμπλινας Δημήτριος, Δασολόγος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

6) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,00 MWτης εταιρείας «ΠΙΝΔΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και συνοδά αυτού έργα (οδοποιίας –διασύνδεσης), στη θέση «Πέρδικα» των Τ.Κ Σαμαρίνας –Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών.

Εισηγητής: Θωμαϊδης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

7) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Ταξιάρχη ισχύος 9,525 MWστον ποταμό Αλιάκμονα της Π.Ε Γρεβενών» της εταιρείας «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.ΒΕ»

Εισηγητής: Θωμαϊδης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

Εισηγήτρια: Καλλιόπη Αδαμίδου , Γεωλόγος με Δ βαθμό υπάλληλος του   Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.

8) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :« Μικρό έργο ΜΥΗΣ «Ασπρόκαμπος» ισχύος 9,4 ΜW επί του ποταμού Αλιάκμονα της Π.Ε Γρεβενών, της εταιρείας ΡΟΚΑΣ Υδροηλεκτρική ΑΒΕΕ.

Εισηγητής: Θωμαϊδης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

9) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :« Μικρό έργο ΜΥΗΣ «Μεσόλακκος Πιστικό » ισχύος 9,4 ΜW επί του ποταμού Αλιάκμονα της Π.Ε Γρεβενών, της εταιρείας ΡΟΚΑΣ Υδροηλεκτρική ΑΒΕΕ.

Εισηγητής: Θωμαϊδης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

10) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :«Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 10,4 MWστον ποταμό Αλιάκμονα της Π.Ε Γρεβενών» της εταιρείας «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.ΒΕ»

Εισηγητής: Θωμαϊδης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

11) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Α/Π ισχύος 14 MW, της εταιρείας «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», στην θέση “ΤΣΟΥΚΑ”, εντός διοικητικών ορίων των ΤΚ Νυμφαίου & Αετού του Δήμου Αμυνταίου στην Π.Ε. Φλώρινας.

Εισηγητής: Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

12) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση                 Φ/Β Πάρκου ισχύος 2,13 ΜW & συνοδών έργων, στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑΔΡΑ 1»,του Τ.Δ. Αντιγονείας, της Δ.Ε. Φιλώτα, του Δ. Αμυνταίου, της Π.Ε. Φλώρινας, της Π.Δ. Μακεδονίας

Εισηγητής: Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

13) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Φ/Β Πάρκου ισχύος 5,3 ΜW & συνοδών έργων, στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑΔΡΑ 2», του Τ.Δ. Αντιγονείας, της Δ.Ε. Φιλώτα, του Δ. Αμυνταίου, της Π.Ε. Φλώρινας, της Π.Δ. Μακεδονίας

Εισηγητής: Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

14) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Φ/Β Πάρκου ισχύος 5,3 ΜW & συνοδών έργων, στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑΔΡΑ 3», του Τ.Δ. Αντιγονείας, της Δ.Ε. Φιλώτα, του Δ. Αμυνταίου, της Π.Ε. Φλώρινας, της Π.Δ. Μακεδονίας

Εισηγητής: Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

15) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Α/Π ισχύος 15 MW, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.», στην θέση “Αερορράχη”, εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Αμυνταίου στην Π.Ε.Φλώρινας.

Εισηγητής: Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

16) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Άρδευση περιοχής αρμοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β. Αναργύρων της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας, του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

17)Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοάεριο ισχύος 1,668 ΜW, στη κτηματική περιοχή της ΤΚ Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου στην ΠΕ Φλώρινας,της εταιρείας «ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.»

Εισηγητής: Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

18) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υφιστάμενες Γεωτρήσεις του Δικτύου Ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας, του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Εισηγήτρια: Μουτζίκη Μαρία, Γεωλόγος υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

19)Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Ίδρυση εκτροφείου γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 12.000 ενηλίκων μινκ στο αγροτεμάχιο 308 αναδασμού Χιλιοδένδρου της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδος του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς».

Εισηγήτρια: Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα, Γεωπόνος,υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

20)Έκφραση απόψεων για την τροποποιητική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 14,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση) της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», στη θέση «Ύψωμα Παπαθανασίου – Ύψωμα Γρέσκου» της Δημοτικής Ενότητας Καστρακίου, στην Περιφερειακή Eνότητα Καστοριάς. Τροποποίηση της 104829/4008 … ΑΔΑ: 4ΙΙ6ΙΑΛ-4) λόγω αλλαγής του τύπου και της θέσης των Α/Γ, μεταβολής του πολυγώνου εγκατάστασης, τροποποίησης της εσωτερικής οδοποιίας πρόσβασης στην ΑΣΠΗΕ και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ».

Εισηγήτρια: Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα, Γεωπόνος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

21) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, της Τοπικής Κοινότητας Επταχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Αρρένων, του Δήμου Νεστορίου, στη Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Μουτζίκη Μαρία, Γεωλόγος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

22)Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικός Σταθμός ισχύος 24 ΜW (12 A/Γ) της εταιρείας «VOLTERA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», και των συνοδών έργων αυτού, στη θέση «Δούκας» των Δήμων Καστοριάς & Αμυνταίου, της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγήτρια: Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα, Γεωπόνος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193 – 2461350110

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Ευαγγέλου

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Δ/νσεις Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ
 6. Δήμοι – τοπικά συμβούλια
 7. ΜΜΕ