Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/27-6-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η   – 27/6/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : α/α Θέμα Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης   1 Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 6 Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό 2 Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/17-5-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

α/α Θέμα Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης 1 Εκτός ημερησίας διάταξης οικονομική βοήθεια απόρου ασθενούς   3 Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει οικονομική στήριξη και παρέπεμψε το θέμα στην οικονομική επιτροπή για έγκριση 2 Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 4 Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό   3   Υποβολή προτάσεων προς την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/5/4/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ακολουθεί ο πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/5/4/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας   Α/Α   Θ Ε Μ Α       Αρ. Απόφασης   Περίληψη Απόφασης   1 Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής 1 Η επιτροπή εξέλεξε μετά   από μυστική ψηφοφορία το τακτικό μέλος της μειοψηφίας […]

Όλο το άρθρο