Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/27-6-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η   – 27/6/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

α/α

Θέμα

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

 

1

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

6

Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό

2

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

7

Αποφασίσθηκε ομόφωνα να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες διευθύνσεις του (Διεύθυνση ΚΕΠΑ, Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία), με κύριο αίτημα την επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης και πιστοποίησης αναπηρίας από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του ΚΕΠΑ και τη λειτουργία ΚΕΠΑ στις πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.   Άλλως και μόνον στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει αυτό, να διαχωριστούν έτσι ώστε το ΚΕΠΑ Κοζάνης, να εξυπηρετεί πολίτες Κοζάνης και Γρεβενών και το ΚΕΠΑ Καστοριάς να εξυπηρετεί πολίτες Καστοριάς και Φλώρινας.

Εν συνεχεία και αφού ανασυγκροτηθεί το Υπουργείο Υγείας να συναντηθεί ο Αντιπεριφερειάρχης με τον αρμόδιο υφυπουργό.

 

3

Ομάδες εργασίας μελών Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

8

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

Κοζάνη 2/7/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

Αθανάσιος Κοσματόπουλος