Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/5/4/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής Ενημέρωση

Ακολουθεί ο πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/5/4/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α

 

 

 

Αρ.

Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1

Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

1

Η επιτροπή εξέλεξε μετά   από μυστική ψηφοφορία το τακτικό μέλος της μειοψηφίας κ. Σπόντη Ελισσάβετ με δώδεκα ψήφους υπέρ.

2

Δημιουργία νέων δομών για τη στήριξη ευπαθών ομάδων –Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

2

Η επιτροπή ψήφισε ομόφωνα θετικά για τη δημιουργία δομών υποστηριζόμενης διαβίωσης με την προϋπόθεση να υπάρξει πρόβλεψη για τη βιωσιμότητα τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  

Κοινωνικής Συνοχής

Αθανάσιος Κοσματόπουλος