13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Μ. Τρίτη 10/4/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Δ.Δ Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναμόρφωση πλατείας Αγίου Δημητρίου Δήμου Ελλησπόντου» Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου & κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο κτίριο ΚΕΠΕ Πτολεμαίδας» Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων που τέμνουν κάθετα τον άξονα Πτολεμαίδας – Δυτικής Εορδαίας στον οικισμό Φούφα» Π.Ε Κοζάνης
 6. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.000,00€, περί προμήθειας χλοοκοπτικού βραχίονα με δύο κεφαλές (μία για χόρτο και μία για κλάδεμα) για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση α) Τροποποίησης μίσθωσης και β) Λύσης της μίσθωσης στην Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση Δαπάνης προμήθειας θερμαντικών σωμάτων στα αποδυτήρια του γηπέδου Δ.Δ Μεσιανής» Π.Δ.Μ.
 9. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ
 10. Έγκριση δαπάνης αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων και αναγκών Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην δαπάνη προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Δυτικής Μακεδονίας
 12. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α΄ Εξαμήνου 2012 υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
 13. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α΄ Εξαμήνου 2012 υπαλλήλων της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Π.Δ.Μ (έδρα)
 14. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 15. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 19. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 20. Ορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη και δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ
 21. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας