Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Θεματικής φωτογράφησης τεσσάρων εποχών στην ευρύτερη περιοχή Καστοριάς – Άργους Ορεστικού (περιοχή leader)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 15 29/1/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Θεματικής φωτογράφησης τεσσάρων εποχών στην ευρύτερη περιοχή Καστοριάς – Άργους Ορεστικού (περιοχή leader) με σκοπό την δημιουργία ηλεκτρονικού φωτογραφικού αρχείου. Ta 350 περίπου αρχεία  θα διατεθούν μαζί […]

Continue Reading

Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση κατασκευής χάρτινης τσάντας με κορδόνι, διαστάσεων 23Χ34Χ9 cm (τετράχρωμη εκτύπωση και πλαστικοποίηση mat χαρτί velvet 170 gr)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 15 29/1/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση κατασκευής χάρτινης τσάντας με κορδόνι, διαστάσεων 23Χ34Χ9 cm (τετράχρωμη εκτύπωση και πλαστικοποίηση mat χαρτί velvet 170 gr), με το λογότυπο της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας και φωτογραφίες […]

Continue Reading

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση Διαβάστε το ΦΕΚ Β 2436 / 6-9-2012 Αίτηση Νομικού Προσώπου Αίτηση Φυσικού Προσώπου

Continue Reading

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας πενήντα (50) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού ∆ικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

Continue Reading

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το τμήμα Προμηθειών έχοντας υπόψη:1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – ΠρόγραμμαΚαλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.2. Το Π.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 3. Την αριθ.35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/98 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών […]

Continue Reading

Μέτρο 123Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλεί τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του παραπάνω αναφερόμενου μέτρου, να καταθέσουν αιτήσεις ενίσχυσης σύμφωνα με τα […]

Continue Reading

Ημερίδα με θέμα : «ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξηςδιοργανώνει ημερίδα την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013, ώρα 17:00στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΥΓΚΟΣ στη ΦΛΩΡΙΝΑ. με θέμα:«ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ» Πρόκειται για την τρίτη σε σειρά τεσσάρων ημερίδων που οργανώνεται από […]

Continue Reading

Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ «Γίνε Αξιολογητής! Το Μητρώο Αξιολογητών για τις Δράσεις του ΕΣΠΑ, εμπλουτίζεται. – Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3158/31.1.2013 Πρόσκλησης για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών ως προς τα σημεία (2), (3) και (7)»

Continue Reading

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας πενήντα (50) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ: ΒΕ2Ω7ΛΨ-Υ1Ο) Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας πενήντα (50) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 141/2013). Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. (Έκθεση ανάληψης :698/2013, ΚΑΕ:072.9781) Το υλικό θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία […]

Continue Reading