Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

Διαβάστε το ΦΕΚ Β 2436 / 6-9-2012

Αίτηση Νομικού Προσώπου

Αίτηση Φυσικού Προσώπου