Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας πενήντα (50) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού ∆ικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ενημέρωση Προσκλήσεις

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση