Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας πενήντα (50) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

Ενημέρωση Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ: ΒΕ2Ω7ΛΨ-Υ1Ο)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας πενήντα (50) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 141/2013).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. (Έκθεση ανάληψης :698/2013, ΚΑΕ:072.9781)

Το υλικό θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία των 25 kgr (συνολικά 2.000 δοχεία) και θα χρησιμοποιηθεί για την επούλωση λάκκων και φθορών στο οδικό δίκτυο, όπου απαιτείται, για άμεση και ασφαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στην προσφορά να περιλαμβάνεται και η μεταφορά της προμήθειας, στο εργοτάξιο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Η οικονομική προσφορά να αναφέρεται σε τιμή δοχείου (25 kgr ) χωρίς Φ.Π.Α. και να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τετάρτη 10/4/2013, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Γραφείο 23, υπόψη: κας Καλημέρη Ευαγγελίας, τηλ: 2461351412, Δημοκρατίας 27, 50100, Κοζάνη.

Ο Διευθυντής Οικονομικού

 

Τσορμπατζίδης Θεολόγος

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

            Το υλικό να είναι τέτοιας σύνθεσης ώστε να επιτυγχάνεται άριστη συγκόλληση με την υποκείμενη επιφάνεια, ελαστικότητα, αντοχή σε συνθήκες βαριάς κυκλοφορίας και μακρόχρονη διάρκεια ζωής.

            Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα θα πρέπει να ικανοποιεί και τους παρακάτω όρους :

  • Να εφαρμόζεται εν ψυχρώ χωρίς να είναι απαραίτητη η συγκολλητική προεπάλειψη της επιφάνειας εφαρμογής καθώς και η ανάμειξη του υλικού.
  • Να είναι μη τοξικό και ακίνδυνο για τους εργαζόμενους στη χρήση του.
  • Να μην απαιτείται καμία προετοιμασία της κατεστραμμένης επιφάνειας.
  • Να εφαρμόζεται χωρίς ειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό.
  • Να είναι άμεση η απόδοσή του στην κυκλοφορία.
  • Να εφαρμόζεται με ευκολία και αποτελεσματικά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (χιόνι, παγετό, βροχή).
  • Να παραμείνει ελαστικό για μακρύ χρονικό διάστημα μετά τη χρήση του χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία.
  • Να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών – διαστολών.
  • Να μην αποκολλάται από το οδόστρωμα και να μην παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων.
  • Να έχει διάρκεια αποθήκευσης στα δοχεία για δύο έτη με την σχετική εγγύηση του προμηθευτή.

Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Αναστασία Καραγεώργου

Πολ/κός Μηχανικός με Β΄β.